Circulaire economie

Achtergrondinformatie

Al het elektronisch afval wordt wel ingezameld hier in Twente, maar de verwerking, demontage en/of reparatie vindt hier niet gestructureerd in de regio plaats. We hebben het dan over wasmachines, tv’s, computers, etc. Alleen Twente Milieu verzamelt op jaarbasis al 1300 ton elektronische afval. In het kader van circulaire economie zou het goed zijn om te weten of er een levensvatbare businesscase ontwikkeld kan worden om deze activiteiten in Twente te laten plaatsvinden.

Onderwijsproject

Peter Wilderink van kringloopbedrijf De Beurs en Bas Assink van Twente Milieu hebben de handen ineengeslagen en hebben de vraag bij de Wetenschapswinkel UT neergelegd om te kijken of er in samenwerking met de Universiteit Twente een sluitende businesscase kan worden ontwikkeld. Speerpunten hierbij zijn werkgelegenheid en het zo goed mogelijk sluiten van de circulaire economie met betrekking tot elektronisch afval.

Uiteindelijk is er in samenwerking met universitair docent dr. ir. Sandor Löwik van het Nederlands Instituut voor Kennisintensief Ondernemerschap (NIKOS) de mogelijkheid gevonden om er een onderwijsproject van te maken voor pre-masterstudenten voor de opleiding Technische Bedrijfskunde.

Onderzoeksvragen

In totaal 27 studenten verdeeld over 7 groepen gaan aan de slag met de onderstaande drie onderzoeksvragen:

1.        Which steps of the supply chain of collecting, sorting, disassembling, repairing and selling can De Beurs and Twente Milieu best do in-house, and which can best be outsourced?

2.        Given a supply of products and available production area what would be the most efficient lay-out and logistics at De Beurs?

3.        What is better to do? Organizing product flow for collecting, sorting, disassembling, repairing and selling based on processes by employees, or by yield in type of components at Twente Milieu and De Beurs?

Eind januari 2017 zijn de studenten klaar met hun opdracht. De studenten zullen onder andere ook bedrijfsbezoeken brengen bij De Beurs en Twente Milieu om echt een goed gevoel bij de materie te krijgen. Al met al een mooie bedrijfskundige opdracht in een sociale context, “ high tech, human touch” in optima forma.