Juristen  werkzaam bij de dienst Algemene Zaken  van de Universiteit Twente (UT) ondersteunen het College van Bestuur, de faculteiten en dienstverlenende eenheden op uiteenlopende rechtsgebieden, zoals: 

  • Onderwijsrecht (interpreteren van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, adviseren over onderwijs- en examenregelingen)
  • Bestuursrecht
  • Contractenrecht (opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten, zoals geheimhoudingsovereenkomsten, onderzoeksovereenkomsten en IP overdrachtsovereenkomsten)
  • Ondernemingsrecht (adviseren over de oprichting of ontbinding van rechtspersonen, het opstellen en wijzigen van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten)
  • Intellectueel eigendomsrecht (adviseren inzake octrooi- en auteursrechten)

Juristen 

Stafjurist:

mr. H.W.H.M. (Erna) van der Zandt
h.w.h.m.vanderzandt@utwente.nl
053 489 2010

Bedrijfsjuristen (Contractenrecht, Privaatrecht & Intellectuele Eigendomsrechten):


mr. F. (Frank) Groot
f.groot@utwente.nl
053 489 4118
06 20 44 04 12


mr. P.G.C. (Peter) van Roosmalen
p.g.c.vanroosmalen@utwente.nl
053 489 4118
06 12 18 57 73

Documenten en links 

De volgende documenten zijn beschikbaar: