Werkzaamheden

Studievoortgang

Studenten die aan bepaalde eisen voldoen ontvangen studiebeurzen van de Informatie Beheer Groep. Eén van de eisen is het behalen van een bepaald aantal minimum studiepunten. Door de UT wordt jaarlijks voor alle studenten waarvoor dit criterium van toepassing is, een opgaaf gedaan aan de Informatie Beheer Groep van de behaalde studiepunten. Deze opgaaf wordt door de afdeling FA gecontroleerd en voorzien van een accountantsverklaring.