Werkzaamheden

Controle van de jaarstukken

De controle van de jaarstukken betreft de controle van de jaarrekening en de controle van het jaarverslag. De controle van de jaarstukken bestaat uit de volgende stappen:

  1. Ieder jaar wordt er in de zomer in overleg met de externe accountant een plan van aanpak opgesteld voor de controle van de jaarrekening en het jaarverslag van dat jaar.
  2. Dit plan van aanpak wordt vastgesteld door het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
  3. De daadwerkelijke controle vindt plaats in het najaar alsmede in het voorjaar van het volgende jaar.
  4. Naar aanleiding van deze controle worden de bevindingen vastgelegd in de vorm van een managementletter.
  5. Deze wordt gerapporteerd aan de faculteiten, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
  6. Op basis van de managementletter maken de betrokken decanen en directeuren van faculteiten, instituten en diensten een plan van aanpak om de eventuele noodzakelijke verbeteringen aan te brengen.
  7. Bij de controle op de jaarstukken van het daarop volgende jaar wordt nagegaan of dit plan van aanpak tot een voldoende resultaat heeft geleid.
  8. De feitelijke controle van de jaarstukken vindt plaats in de maanden februari t/m april van het volgende jaar. Deze controle mondt uit in een verslag aan het College van Bestuur en een verklaring van de extern accountant bij de jaarrekening.