Werkzaamheden

Interimcontrole

De interimcontrole is een tussentijdse controle op de werking van de financiƫle processen en de bedrijfsprocessen. De interimcontrole maakt onderdeel uit van de controle op de jaarstukken. Kort samengevat ziet deze procedure er als volgt uit:

  • Plan van aanpak
  • Goedkeuring plan van aanpak
  • Uitvoering
  • Rapportage van de bevindingen
  • Plan van aanpak n.a.v. de bevindingen

Het doel van de interimcontrole is vast te stellen dat de administratieve organisatie en de daarin vervatte maatregelen van interne controle voldoende waarborgen dat de jaarcijfers juist en volledig zijn, en niet materieel afwijken van de werkelijkheid.