Overig

Auditafdelingen universiteiten

Universiteit

Afdeling Financial Audit of vergelijkbaar


Opmerkingen

TUE

Afdeling Planning & ControlTUD

Dienst Financiën en Control


Geen website, wel van de ondersteunende diensten

UvA

Afdeling Audit en Concern ControlUU

Bureau ControllerUL

Afdeling Planning & ControlVU

Accountantsdienst


Klik op bestuursstaf en diensten, en dan op accountantsdienst

RUG

Financieel Economische Diensten


Financial Control, bestuurlijke informatievoorziening zijn hierin ondergebracht

UM

Bureau Middelen en Bedrijfsvoering

http://www.unimaas.nl


Personeelszaken, financiën, communicatie en audit.

Geen website

EUR

Afdeling Concern AdministratieUvT

Dienst Administratieve en Economische ZakenKUN

Interne Accountantsdienst

Dienst Control, Informatie en FinanciënLUW

Administration Office

Financial Office


Geen website, wel overzicht:

ondersteunende diensten