Assessmentcentrum

Vacature "Assessor in het ACT"

Het Assessment Centrum van de Twente School of Education (ACT) biedt verschillende assessments aan, gericht op de loopbaanontwikkeling van professionals in het onderwijs. De assessments maken duidelijk of mensen geschikt zijn voor bepaalde functies of opleidingen in de onderwijssector. De assessments kunnen ook worden ingezet om te kijken of iemand de juiste competenties heeft om een bepaalde opleiding versneld te doorlopen.

De assessments

Onze assessments zijn beschikbaar voor (aanstaande) docenten en werkgevers die vragen hebben op het gebied van loopbaanontwikkeling, personeelsbeleid en geschiktheid van kandidaten voor specifieke opleidingstrajecten. De assessments worden uitgevoerd door mensen die werkzaam zijn of zijn geweest in het onderwijs.

Een sterk kenmerk van het ACT komt tot uitdrukking in de woorden ‘van, voor en door het onderwijsveld’. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de werving van assessoren onder de huidige onderwijsprofessionals. Wij zijn op zoek naar docenten en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs die willen meewerken als

Assessor in het ACT

Kandidaten krijgen een interne scholing aangeboden; succesvolle afronding van de scholing leidt naar het certificaat ‘Assessor voor beroepen in het onderwijs’

Voor trajecten van kandidaten uit het voortgezet onderwijs zijn we op zoek naar

  1. eerste- en tweedegraads leraren Engels, Nederlands, Duits, Natuurkunde, CKV voor assessment van LB-functies (assessment van zij-instromers)
  2. lesstofspecialisten, onderwijsontwikkelaars, zorgfunctionarissen, coördinerend docenten leerlingbegeleiding en docenten begeleiding voor assessment van LC-functies (ontwikkelassessment)
  3. onderwijskundig leider of vakinhoudelijk specialist voor assessment van LD-functies (ontwikkelassessment)
  4. schoolleiders en interne opleiders voor assessment van invaldocenten (assessment flexdocent)

Het profiel van een assessor

  • is senior docent, schoolleider of lerarenopleider met een ‘open mind’ voor persoonlijke professionele ontwikkeling
  • is vertrouwd met de kennisbasis en vaardigheidseisen (competentieprofiel) behorend bij enkele van de relevante functie- of opleidingsprofielen
  • heeft de ambitie om bij te dragen aan de professionalisering van docenten
  • wil aansluiten bij de talenten van kandidaten en effectieve ontwikkeltrajecten adviseren
  • is communicatief vaardig
  • is op afroep, met een gemiddelde omvang van 50 uur per jaar, beschikbaar om 5 tot 10 assessments uit te voeren

Werkgevers herkennen de leereffecten die optreden bij assessoren als zij een assessment afnemen. Om die reden stellen zij in de regel assessoren in de gelegenheid de assessments deels in werktijd te realiseren. De assessoren ontvangen een passende onkostenvergoeding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Volbers (assessment@tsoe.eu
of 053 4895790). Ook kunt u hier een sollicitatieformulier invullen en aan ons toezenden.