Zie Voor schoolleiders

Ervaring met ACT

http://www.utwente.nl/assessmentcentrum/schoolleiders/Ervaring%20werkgevers%20met%20ACT/Ervaring%20leiding/Ervaring%20leiding-1.jpgLees hieronder de ervaring met ACT van Harry Claessen, rector van het Twents Carmel College en lid van de adviesraad van Assessment Centrum Twente, mede-initiatiefnemer van het Ontwikkelassessment.

WAT IS HET BELANG VAN HET ONTWIKKELASSESSMENT VOOR HET TWENTS CARMEL COLLEGE?

‘Binnen de stichting Carmel College, willen we ontwikkelassessments inzetten bij de invulling van ons personeelsbeleid voor loopbaanontwikkeling. Docenten die een sprong willen maken binnen hun eigen docentenbaan weten soms al precies welke functie ze willen uitoefenen. Soms is het nog de vraag welke nieuwe taken ze willen uitvoeren. Een ontwikkelassessment is dé manier om erachter te komen wat docenten al kunnen, wat ze nog missen aan scholing voor de beoogde functie en wat het meest passende professionaliseringstraject is. Daarnaast geeft een dergelijk assessment richting aan de loopbaanontwikkeling van docenten die nog zoekende zijn.’

WAT ZIJN JE VERWACHTINGEN VAN HET ASSESSMENT CENTRUM TSE?

‘Het Assessment Centrum Twente ondersteunt scholen en docenten door loopbaanontwikkeling te koppelen aan scholing. Ik hoop ook dat het ACT een positief effect heeft op scholen om hun systeem van functieprofielen steeds beter op orde te krijgen. Wanneer functies en taken duidelijk zijn omgeschreven, kan het centrum assessments en scholingsadviezen daar steeds beter op afstemmen. Ook geven de assessments potentiële docenten zonder onderwijsbevoegdheid een goede start van hun carrière als docent.’