Zie Assessmentcentrum

Visie

Om een hoge kwaliteit van onderwijs te garanderen, is het van cruciaal belang dat er voldoende en goed opgeleide docenten beschikbaar zijn. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs: van primair en voortgezet onderwijs tot middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. Assessment Centrum Twente (ACT) wil advies en richting geven aan de loopbaan van (toekomstige) docenten door de beoordeling en ontwikkeling van onderwijstalent. ACT zet daar verschillende assessments voor in.

Binnen ACT vinden we het belangrijk dat onze dienstverlening altijd perfect aansluit op de wensen en achtergrond van de kandidaat. Iedere docent heeft een eigen ambitie voor zijn professionele ontwikkeling, heeft een eigen visie op het onderwijs, met als achtergrond de eigen onderwijsinstelling. Onze assessments zijn dus altijd maatwerk. Samengesteld op basis van de kandidaat en zijn vraag.

Visie

Ván, vóór en dóór het onderwijs

ACT is van, vóór en dóór onderwijsmedewerkers en richt zich dan ook uitsluitend op beroepen in dit vakgebied. ACT richt zich dan ook uitsluitend op professionalisering van beroepen in het onderwijs: op docenten die al werkzaam zijn in het onderwijs, of zij-instromers die in het onderwijs willen werken.

Onze assessoren zijn zelf werkzaam (geweest) in het basis- of voortgezet onderwijs of in de lerarenopleidingen. Zij zijn hierdoor specifiek geschoold om andermans bekwaamheden in beeld te brengen en kunnen kandidaten van goed advies voorzien door hun eigen praktijkkennis mee te nemen in de beoordeling. Het centrum werkt daarbij alleen met gekwalificeerde assessoren en gevalideerde instrumenten.

Kwaliteit verzekerd

ACT zet gekwalificeerde assessoren en hulpmiddelen in die hun effectiviteit al hebben bewezen. Een wetenschappelijke raad en de Onderwijsinspectie zien daar op toe: al onze assessments zijn op kwaliteit getoetst door de ACT Wetenschappelijke AdviesRaad (WAR).

Maatwerk

Assessments zijn altijd maatwerk. Iedere kandidaat is anders, heeft andere doelen voor zijn onderwijscarrière en een andere achtergrond. Bij het assessmentcentrum beginnen we daarom altijd met een kennismakingsgesprek waarin we kijken naar de specifieke vragen van een kandidaat. Voor het assessment maken we meestal de keuze uit een combinatie van de volgende onderdelen: een persoonlijkheidstest, een reflectiegesprek, een portfolio of een criteriumgericht interview. De uiteindelijke bevindingen worden bijvoorbeeld vastgelegd in een ervaringscertificaat, geschiktsheidsverklaring, ervaringsprofiel of ontwikkelplan voor de kandidaat.

Werkwijze

ACT biedt verschillende assessments aan, afhankelijk van de ontwikkelvraag van de kandidaat en zijn achtergrond verschilt de best passende assessment. De onderzoeken zijn bijvoorbeeld geschikt voor docenten die hun oog hebben laten vallen op een nieuwe functie binnen hun schoolorganisatie. Ook kan worden getoetst of een docent geschikt is voor een aanvullende opleiding, bijvoorbeeld om een eerstegraads bevoegdheid binnen een bètavak te behalen.

Samen met de assessoren kijkt een kandidaat tijdens het proces kritisch naar zijn eigen kunnen en ambities. Op basis van gesprekken, maar bijvoorbeeld ook praktijkoefeningen, wordt uiteindelijk een certificaat uitgereikt waarmee de kandidaat naar bijvoorbeeld een lerarenopleiding of potentiële werkgever toe kan.

Geïnteresseerd in een assessment?

Meestal wordt een assessment aangevraagd door een werkgever. Kandidaten die in het onderwijs (willen) werken, kunnen echter ook zelf een beoordeling aanvragen. De kosten van een assessment zijn voor particulieren fiscaal aftrekbaar. Wij sturen u graag een vrijblijvende offerte op.