Zie Voor docenten

Nog geen bevoegd docent?

Heeft u een HBO/WO-diploma en relevante werkervaring buiten het onderwijs, maar wilt u graag in het basis- of voortgezet onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs aan de slag? Of werkt u al in het onderwijs, maar bent u eigenlijk niet bevoegd? Dan kunt u gebruik maken van de volgende assessments.

ZIJ-INSTROOM VO
Mensen die een HBO/WO-diploma en relevante werkervaring hebben buiten het onderwijs kunnen alsnog instromen als docent op het voortgezet onderwijs of het mbo. Uit het assessment blijkt of u geschikt bent voor zo’n functie en of u de opleiding met een verkorte duur kunt volgen.