Zie Assessmentcentrum

Voor docenten: introductie

“Hoe kan ik het snelst mijn lesbevoegdheid Tweedegraads Nederlands halen?”
“Is een functie als invalskracht iets voor mij?”
“Kan ik na een carrière in het bedrijfsleven als leraar basisonderwijs aan de slag?”
“Hoe zet ik mijn lerarenbeurs zo goed mogelijk in?”

ONTWIKKELEN VAN AMBITIES

Werken in het onderwijs gaat vaak gepaard met diverse ambities. Wat docenten vaak bindt, is de passie voor het leren van leerlingen en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarom is het belangrijk dat docenten zich blijven ontwikkelen.

PASSEND ASSESMENT VOOR IEDERE AMBITIE

Het Assessment Centrum TSE biedt assessments aan voor leerkrachten primair en voortgezet onderwijs en voor docenten uit het mbo en hbo. Voor iedere onderwijsambitie én iedere werkomgeving een passend assessment! De assessments die wij bieden zijn op maat gemaakt, qua inhoud en planning afgestemd op uw vraag.

OOK WANNEER U NOG GEEN DUIDELIJKE AMBITIE HEEFT

Heeft u geen specifieke ambitie, maar wilt u zich toch graag verder ontwikkelen? Dan kunnen wij testen welke loopbaanontwikkeling het beste past bij uw ambitie en werkervaring.

OOK WANNEER U (NOG) NIET WERKZAAM BENT IN HET ONDERWIJS

Bent u (nog) niet werkzaam in het onderwijs, maar zou u dat wel willen? Dan bieden wij assessments waarmee u in kunt instromen bij een lerarenopleiding voor zij-instromers, eventueel verkort op basis van uw eerder verworven competenties (EVC’s).

AANVRAGEN ASSESSMENT

Als u een assessment wilt aanvragen, raden wij u aan dit in overleg met uw werkgever of het UWV te doen. U kunt het een assessment echter ook op eigen initiatief aanvragen. Aan een assessment zijn kosten verbonden, maar die zijn voor particulieren fiscaal aftrekbaar. Heeft u interesse? Dan sturen we u graag een offerte toe.