Zie Assessments

Zij-instroom po

“Kan ik na een carrière buiten het onderwijs aan de slag als leraar basisonderwijs?”
“Ben ik geschikt als leraar basisonderwijs?”
“Heb ik voldoende kennis van de vakken?”
“En hoe kan ik mijn diploma leraar basisonderwijs snel behalen?”

Heeft u een afgeronde hbo of wo-opleiding en wilt u graag het basisonderwijs in? Dan is de assessment Zij-instroom PO iets voor u. We zoeken uit of u geschikt bent voor dit beroep en welke scholing u nodig heeft. Dit assessment is mogelijk ook geschikt voor u wanneer u als leraar in het speciaal onderwijs werkt, of zou willen werken. In een intakegesprek verkennen wij dan graag of dit assessment op uw situatie van toepassing is.

Met het assessment Zij-instroom PO komt u erachter of u geschikt bent om docent in het basis onderwijs te worden. Uw bekwaamheden worden in kaart gebracht en er wordt gekeken in hoeverre deze overeenkomen met wat u moet kunnen als docent. Daarna onderzoeken we welke scholing u nodig heeft om uw lesbevoegdheid te krijgen.Na afloop van het assessment ontvangt u een geschiktheidsverklaring en een ervaringscertificaat. Met dit certificaat kunt u een scholingsadvies aanvragen bij een lerarenopleiding.

Inhoud van het assessment

Het assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

Portfolio

Uw CV, diploma’s, motivatie en eerdere competenties worden bij elkaar gelegd en beoordeeld.

Thuisopdrachten

U krijgt opdrachten over vakdidactiek, actuele kennis, samenwerking en beroepshouding.

Simulatieopdrachten

U bereidt een gesprek voor met ouders, beoordeelt reken- en taalwerk van een leerling en maakt een schriftelijke lessenreeks.

Praktijkles

Na een voorbereiding met de assessoren geeft u les aan een klas in het basisonderwijs. Naderhand schrijft u een reflectieverslag en worden u competenties toegekend.

Criteriumgericht interview

In een gesprek gaat de assessor dieper in op de informatie uit het portfolio, de simulatieopdrachten en de praktijksituatie.

Hier vindt u de vakinhoudelijke kennisbasis waarover u als docent dient te beschikken: http://www.kennisbasis.nl/
In het assessment vergelijken we deze kennisbasis met de uwe. Uw kennisbasis komt dan tot uitdrukking in uw portfolio en in het criterium gericht interview.

Tijd en Kosten

Vanaf het moment dat het portfolio is ingeleverd, duurt het assessment twee maanden. Het maken van een portfolio kost u ongeveer acht uur. Het criteriumgericht interview duurt een uur. Voor de simulatieopdrachten en praktijkles staat geen vaste tijd. Het assessment kost €2000,-.

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich direct aanmelden, of meer informatie en een offerte aanvragen.