Zie Assessments

Zij-instroom vo

“Ben ik geschikt om docent in het voortgezet onderwijs te worden?”
“En welke scholing heb ik nog nodig om mijn lesbevoegdheid te krijgen? ”
“En binnen welke termijn kan ik mijn lesbevoegdheid halen?”

Heeft u een afgeronde hbo of wo-opleiding en wilt u graag het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs in? Dan is de assessment Zij-instroom VO iets voor u. We zoeken uit of u geschikt bent voor dit beroep en welke scholing u nodig heeft. Dit assessment is ook geschikt wanneer u als docent op het mbo alsnog een lesbevoegdheid wilt halen.

Met het assessment Zij-instroom VO komt u erachter of u geschikt bent om docent in het voortgezet onderwijs te worden. Uw bekwaamheden worden in kaart gebracht en er wordt gekeken in hoeverre die overeenkomen met wat u moet kunnen als docent. Daarna onderzoeken we welke scholing u nodig heeft om uw lesbevoegdheid te krijgen.
Na afloop van het assessment ontvangt u een geschiktheidsverklaring en een ervaringscertificaat. Met dit certificaat kunt u een scholingsadvies aanvragen bij een lerarenopleiding.

Inhoud van het assessment

In een oriënterend gesprek met een assessor wordt besproken uit welke van de volgende onderdelen het assessment zal bestaan:

Portfolio

Uw CV, diploma’s, motivatie om docent te worden en eerder verworven competenties worden bij elkaar gelegd en beoordeeld.

Criteriumgericht interview

In een gesprek gaat de assessor dieper in op de informatie uit het portfolio en de praktijksituatie.

Praktijksituatie

U geeft een les aan een schoolklas en reflecteert op de gebeurtenissen tijdens deze les.

Hier vindt u de vakinhoudelijke kennisbasis waarover u als docent dient te beschikken: http://www.kennisbasis.nl/. In het assessment vergelijken we deze kennisbasis met de uwe. Uw kennisbasis komt dan tot uitdrukking in uw portfolio en in het criterium gericht interview.

Tijd en Kosten

Vanaf het moment dat u het portfolio inlevert, duurt de assessment twee maanden. Het maken van het portfolio kost u ongeveer acht uur. Voor de praktijksituatie staat geen vaste tijd. Het interview duurt een uur. Het assessment Zij-instroom VO kost €2000,-.

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich direct aanmelden, of meer informatie en een offerte aanvragen.