Zie Assessments

Master of Educational Leadership

Assessment Centrum Twente verzorgt het toelatingsassessment voor de Master of Educational Leadership (MEL) die wordt aangeboden door Saxion Hogescholen. Dit assessment is bedoeld voor docenten die de ambitie hebben om schoolleider te worden maar nog niet over leidinggevende ervaring beschikken.

Inhoud van het assessment

Het assessment voor de MEL bestaat uit twee gedeeltes: allereerst zal er een geautomatiseerde serie tests worden afgenomen. Na bespreking van de resultaten van die tests beslist de kandidaat of hij zijn aanmelding wil doorzetten. Het tweede deel van het assessment is een intakegesprek met de academic director van de opleiding.

De tests

Kandidaten ondergaan een capaciteitentest die bestaat uit drie onderdelen: verbaal redeneren, cijfermatig redeneren en deductief redeneren. De resultaten van de tests worden vergeleken met een norm-groep op HBO+ niveau. Wij verwachten dat kandidaten tenminste op dat niveau moeten scoren.

De tweede test is een persoonlijkheidsvragenlijst (OPQ 32), waarin de persoonskenmerken van de kandidaat worden gekoppeld aan de competenties van een schoolleider.

Afname

De afname van de tests bestaat uit twee delen. De kandidaat kan thuis of op de Universiteit Twente de OPQ32 maken. De capaciteitentests worden altijd op de Universiteit Twente onder gecontroleerde omstandigheden gemaakt. Aansluitend worden zowel de uitslag van de OPQ32 als de capaciteitentests besproken. Voor de afname van de tests, en de bespreking van de uitslagen dient u rekening te houden met een tijdsinvestering van 4 uur.

Rapportage

De uitkomsten van de tests worden door een ervaren assessor besproken met de kandidaat en waar nodig toegelicht. De kandidaat beslist vervolgens zelf of hij toestemming geeft of de testresultaten aan de opleiding worden verstrekt. De assessor kan hier vrijblijvend een advies geven aan de kandidaat. Dit advies wordt bij de testresultaten gevoegd.

Toelatingsgesprek

In het toelatingsgesprek met de academic director van de MEL waarbij ook nadrukkelijk gekeken wordt naar de persoonlijke motivatie en ambitie van de kandidaten wordt het uiteindelijke toelatingsbesluit genomen. Hoge scores op de capaciteitentest, of een goede match tussen persoonlijkheid en gevraagde competenties zijn geen garantie voor toelating .

Tijd en Kosten

De kosten voor dit assessment bedragen € 575,00 exclusief BTW. Wordt het assessment aangevraagd door een schoolorganisatie, dan kan het assessment onder vrijstelling van BTW gefactureerd worden.

Aanmelden en meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Drs. J. Volbers, via 053-489 5421 of j.volbers@utwente.nl.

Als u wilt aanmelden, kunt u het aanmeldingsformulier (pdf) invullen en opsturen naar:
Assessment Centrum Twente
p/a Universiteit Twente
Ravelijn
Postbus 217
7500 AE Enschede