Zie Assessments

Flexdocent

“Passen mijn kennis, ambitie en kwaliteiten bij de functie van flexdocent?”
“En in welke vakken kan ik dan lesgeven?”
“Kan ik voor verschillende scholen aan het werk?”

Als u bevoegd docent bent in het basis- of voortgezet onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs en graag als invalkracht aan de slag wil, dan is het assessment Flexdocent iets voor u. Met het assessment Flexdocent komt u erachter of u de capaciteiten heeft om als invalkracht op verschillende scholen aan de slag te gaan. Past de flexibiliteit die in dit type werk gevraagd wordt bij u? Na afloop van het assessment ontvangt u een geschiktheidsverklaring waarmee u kunt solliciteren voor de vervangingspool van het Twents Mobiliteits Centrum (Twemo) of een vergelijkbare organisatie.

Inhoud van het assessment

In een oriënterend gesprek met een assessor wordt besproken uit welke van de volgende onderdelen het assessment zal bestaan:

Persoonlijkheidsonderzoek

We kijken over welke persoonskenmerken die belangrijk zijn voor een flexdocent u beschikt. Te denken valt bijvoorbeeld aan energieniveau, oog voor organisatie en aanpassingsvermogen.

Kennistoets

Wilt u als flexdocent lesgeven in een vak buiten uw bevoegdheid, dan moet uw vakkennis van voldoende niveau zijn. Uw kennis van het betreffende vak wordt getoetst met een interview door een ervaren vakdocent.

Portfolio

Uw CV, diploma’s en motivatie worden bij elkaar gelegd en beoordeeld.

Criteriumgericht interview

In een gesprek gaat de assessor dieper in op de informatie uit het portfolio.

Tijd en kosten

Hoeveel tijd en geld een assessment kost, hangt van uzelf en de assessmentonderdelen af. De kosten variëren, afhankelijk van de samenstelling van het assessment, van minimaal € 250,- tot maximaal tot € 600,-. Globaal kunt u van de volgende tijdsinvestering uitgaan:

Onderdeel

Uren

Kennismakingsgesprek

1

Persoonlijkheidsonderzoek

0,5

Samenstellen en onderzoeken portfolio

8

Vakkennistest

10

Criterium Gericht Interview

1,5

Rapportage

-

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich direct aanmelden, of meer informatie en een offerte aanvragen.