Zie Assessmentcentrum

Binnenkort: Assessment en professionaliseringspalet

Valideren van professionele ontwikkeling? In het voortgezet onderwijs is een actuele en brede kennisbasis en de bekwaamheid om het eigen onderwijs aan onderzoek te ontwerpen in het licht van opbrengstgericht werken van groot belang. Indien u hiermee aan de slag wilt kunt u onder andere terecht bij het professionaliseringspalet van de TSE. Als u echter van mening bent dat u (delen van) een dergelijke kennisbasis en/of de onderzoeksvaardigheden al beheerst, kunt u deze laten valideren in een EVC-procedure van het ACT. Het ervaringscertificaat kunt u op verschillende wijzen inzetten. Wellicht kunt u in fase 2 of 3 van het palet instappen. Ook is het mogelijk dat u uw schoolleiding aantoont vergelijkbare bekwaamheden te beheersen zoals die in het palet worden nagestreefd.

U vindt <hier*> informatie over de procedure, de kosten en het aanmeldformulier.
* Deze informatie wordt 20 september 2010 opengesteld