Datum


Activiteit


Informatie

01 april

12.45 uur

Gebouw Waaier

Collegezaal 4

Promotie: drs. M. van Hagen,

faculteit Gedragsweten-schappen: Waiting experience at train stations

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

01 april

14.45 uur

Gebouw Waaier

Collegezaal 4

Promotie: J.-L. P.J. van der Steen, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: Geometrical scaling effects on carrier transport in ultrathin-body mosfets

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

06 april

12.45 uur

Gebouw Waaier

Collegezaal 4

Promotie: Ir. T.J.P.M. Op ‘t Root, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica:

Imaging seismic reflections

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

06 april

16.45 uur

Gebouw Waaier

Collegezaal 4

Promotie: Mw. S.M. Chakkalakkal Abdulla,

faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: Integration of micro-cantilevers with photonic structures for mechano-optical wavelength selective devices

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

20 april

16.45 uur

Gebouw Waaier

Collegezaal 4

Promotie C.B. Breuer, faculteit Management en Bestuur:

The regional conundrum. How regions and encompassed actors are involved in eu regional policy

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

21 april

12.45 uur

Gebouw Waaier

Collegezaal 4

Promotie: drs. M. Ruivenkamp

faculteit Management en Bestuur: Circulating images of nanotechnology

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

21 april

14.45 uur

Gebouw Waaier

Collegezaal 4

Promotie: Ir. H, te Kulve, faculteit Management en Bestuur: Anticipatory interventions and the co-evolution of nanotechnology and society

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

21 april

16.45 uur

Gebouw Waaier

Collegezaal 4

Promotie: Mw. A. Morali

faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica:

IT architecture-based confidentiality risk assessment in networks of organizations

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

27 april

14.45 uur

Gebouw Waaier

Collegezaal 4

Promotie: R. Dutta, faculteit ITC: A spatio-temporal analysis of tea productivity and quality in nort east India

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

27 april

16.45 uur

Gebouw Waaier

Collegezaal 4

Promotie: Mw. drs. S. Bruijn, faculteit Technische Natuur-wetenschappen:

Diffusion phenomena in chemically stabilized multilayer structures

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

28 april

14.45 uur

Gebouw Waaier

Collegezaal 4

Promotie: Mw. drs. M. Roosink, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: Persistent shoulder pain after stroke

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

28 april

16.45 uur

Gebouw Waaier

Collegezaal 4

Promotie: Mw. B. Pérez-Lapeña, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: Detecting seabird displacement. A simulation-based geostatistical approach

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

29 april

14.45 uur

Gebouw Waaier

Collegezaal 4

Promotie: Mw. drs. C.M.B. Liedenbaum, faculteit Management en Bestuur: Politiewerk: Tussen taak en uitvoering. Een vergelijkend onderzoek naar de basispolitiezorg in Nederland en Noordrijn-Westfalen

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471