Datum


Activiteit


Informatie

27 augustus

13.15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Ir. J.W. Balkema

faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica:

Design and realisation of an efficient content based music playlist generation system


Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

27 augustus

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Ir. D.A.I. Marpung, faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica:

High dynamic range analog photonic links: design and implementation

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

27 augustus

16.45 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: mw. drs. K.P.Truong, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica:

How does real affect

affect affect recognition in speech?

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

28 augustus

13.15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Ir. R.S.R. Sidin,

faculteit Construerende Technische Wetenschappen:

Droplet size distribution in condensing flow

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

28 augustus

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Mw. Ir. C.F. van der Mark, faculteit Construerende Technische Wetenschappen:

A semi-analytical model for form drag of river bedforms

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

28 augustus

16.45 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Ir. M. van Riel,

faculteit Construerende Technische Wetenschappen: Strain path dependency in metals.

Experiments and models

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

31 augustus

14.30 uur

Muziek-kwartier


Opening Academisch Jaar