Datum


Activiteit


Informatie

06 maart

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Mw. drs. K. Dijkstra,

faculteit Gedragsweten-schappen:

Understanding healing environments: Effects of physical environmental stimuli on patients’ health and well-being

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

06 maart

16.45 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Mw. Kyung-Mi Lee, faculteit Management en Bestuur:

Nation Branding and Sustainable competitiveness of nations

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

12 en 13 maart

Geen promoties:

In verband met voorlichtingsdagen

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

19 maart

13.15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Ir. C.M. Bruinink, faculteit Technische natuur-wetenschappen:

Patterning strategies in nanofabrication: from periodic patterns to functional nanostructures

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

20 maart

13.15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Msc. M.H. Yildirim, , faculteit Technische natuur-wetenschappen:

Development of new membrane materials for direct methanol fuell cell

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

20 maart

16.45 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Mw. O. Durmaz-Incel,

faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica:

Multi-channel wireless sensor networks: Protocols, design and evaluation

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471

26 maart

16.45 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Drs. W.J. Pieterson, faculteit Gedragsweten-schappen:

“Channel Choice”

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471


27 maart

Geen promoties:

In verband met Bachelorvoorlichting

Mw. H.J.D. Scholtens-Hofenk

Tel. 053-489-4471