Datum


Activiteit


Informatie

04 mei

15:00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: J. Sohier, faculteit Technische Natuurwetenschappen: ‘Growth factor releasing scaffolds for cartilage tissue engineering’

Mw. S.P. Boekholt

Tel. 053-489 2038

10 mei

15:00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: A.A. Joseph, faculteit Elektrotechniek Wiskunde en Informatica: ‘Defect based testing of LTS Digital Circuits’

Mw. S.P. Boekholt

Tel. 053-489 2038

11 mei

13:15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Ir. M.P. Kruijer, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: ‘Modelling the time dependent mechanical behaviour of steel reinforced thermoplastic pipes’

Mw. S.P. Boekholt

Tel. 053-489 2038

11 mei

15:00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: P. Khomyakov, faculteit Technische Natuurwetenschappen: ‘Electronic transport through nanowires: a real-space finite-difference approach’

Mw. S.P. Boekholt

Tel. 053-489 2038

11 mei

16.00 uur

Gebouw De Vrijhof

Amphitheater

Oratie: Prof.dr.ir. Harold Zandvliet, hoogleraar Physical Aspects of NanoElectronics aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen: ‘Klein is anders’

E.M.M. Robers-Tenniglo@utwente.nl

Tel 053-489 4852

12 mei

13:15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Mw. B. Potic, faculteit Technische Natuurwetenschappen

Mw. S.P. Boekholt

Tel. 053-489 2038

12 mei

16.00 uur

Gebouw De Vrijhof

Amphitheater

Afscheid: Prof.dr.ir. C.A. Vissers, hoogleraar Informatica aan de faculteit Elektrotechniek Wiskunde en Informatica

E.M.M. Robers-Tenniglo@utwente.nl

Tel 053-489 4852

12 mei

16:45 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Y. Tao,

faculteit Technische Natuurwetenschappen: ‘Kayaking and wagging of rigid Brownian rod-like colloids in shear flow’

Mw. S.P. Boekholt

Tel. 053-489 2038

17 mei

13:15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Ir. R.A. Huls,

faculteit Construerende Technische Wetenschappen: ‘Acousto-Elastic Interaction in Combustion Chambers’

Mw. S.P. Boekholt

Tel. 053-489 2038

17 mei

15:00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: M.N. Aydin,

faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie: ‘Decision Making & Support for Method Adaptation’

Mw. S.P. Boekholt

Tel. 053-489 2038

18 mei

13:15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Mw.drs. C.A. Voorham, faculteit Gedragswetenschappen: ‘Er buiten staan. Onderzoek naar sociale uitsluiting onder cliënten van het Leger des Heils’

Mw. S.P. Boekholt

Tel. 053-489 2038

18 mei

16.00 uur

Gebouw De Vrijhof

Amphitheater

Oratie: Prof.dr. J. van Hillegersberg, hoogleraar Design and Implementation of Business Information Systems aan de faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie

E.M.M. Robers-Tenniglo@utwente.nl

Tel 053-489 4852

19 mei

15:00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie: Ir. J.J. van der Werf, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: ‘Sand transport over rippled beds in oscillatory flow’

Mw. S.P. Boekholt

Tel. 053-489 2038

19 mei

16:45 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Ir. J.M. Link, faculteit Technische Natuurwetenschappen: ‘Development and validation of a discrete particle model of a spout-fluid bed granular’

Mw. S.P. Boekholt

Tel. 053-489 2038

24 mei

13:15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Ir. D. Roetenberg,

faculteit Elektrotechniek Wiskunde en Informatica: ‘Inertial and Magnetic Sensing of Human Motion’

Mw. S.P. Boekholt

Tel. 053-489 2038

24 mei

15:00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie: Mw. D. Filip-Boar, faculteit Technische Natuurwetenschappen

Mw. S.P. Boekholt

Tel. 053-489 2038

31 mei

15:00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie: M. Barisonzi, faculteit Technische Natuurwetenschappen

Mw. S.P. Boekholt

Tel. 053-489 2038