Datum


Activiteit


Informatie

01 september

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: mw. M. Lim, faculteit Bedrijf Bestuur en Technologie: ‘@rchipelago online: The Internet and Political Activism in Indonesia’


Mw. A. de Bruin

tel. 053-489 2212

02 september

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: ir. M.L. van Delden, faculteit Technische Natuur Wetenschappen: ‘Caprolactam Extraction in a Pulsed Disc and Doughnut Column with a Benign Mixed Solvent'

Mw. A. de Bruin

tel. 053-489 2212

05 september

15.30 uur

Muziekcentrum Enschede

Opening Academisch Jaar met als titel:

‘Omringd door zee’

Tijdens deze plechtigheid zal het woord worden gevoerd door de voorzitter van het College van Bestuur, dr. A.H. Flierman, en de Rector Magnificus , prof. dr. W.H.M. Zijm.

E.M.M.Robers-Tenniglo@utwente.nl

Tel. 053-489 4852

08 september

13.15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: M. Saleh, faculteit GedragsWetenschappen: ‘Optimizing grouping practices in elementary classrooms’


Mw. A. de Bruin

tel. 053-489 2212

09 september

13.15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie: R. Purbojo, faculteit GedragsWetenschappen: ‘To look or not to look: A study of visualisation supports in an educational business game

Mw. A. de Bruin

tel. 053-489 2212

09 september

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie: ir. G.W. Meindersma, faculteit Technische Natuur Wetenschappen: ‘Extraction of Aromatics from Naphtha with lonic Liquids. From Solvent Development to Pilot RDC Evaluation'

Mw. A. de Bruin

tel. 053-489 2212

14 september

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: G.J. Gervedink Nijhuis MSc, faculteit GedragsWetenschappen: ’Academics in Control: Supporting Personal Performance for Teaching-Related Activities’

Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

15 september

16.00 uur

Gebouw De Vrijhof

Amphitheater


Afscheid: mw. prof. dr. B.A. Collis en prof. dr. J.C.M. Moonen, faculteit GedragsWetenschappen


E.M.M.Robers-Tenniglo@utwente.nl

053-489 4852

15 september

16.45 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: E.Ul-Haq, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: ‘Nanoscale spin-dependent transport of electrons and holes in Si-ferromagnet structures’

Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

16 september

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie: I. Hernandez Ramirez, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: ‘Multilevel Multi-Integration Algorithm for Acoustics’


Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

22 september

13.15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: ir. P.J. Feenstra, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: ‘Modeling and Control of Surface Acoustic Wave Motors

Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

22 september

16.45uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: mw. ir. R. Beetstra, faculteit Technische Natuur Wetenschappen: ‘Drag force in random arrays of mono- and bi-disperse spheres’

Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

23 september

13.15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: Mw. A. Ariel, faculteit Gedragswetenschappen: ‘Contributions to test-item bank design and management

Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

23 september

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie: mw. H. Margaretha M.Sc., faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: ‘Mathematical Modelling of Wave-current interaction in a Hydrodynamic Laboratory Basin'


Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

23 september

16.45 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie: mw drs. A.H. Gijlers, faculteit GedragsWetenschappen: ‘Confrontation and co-construction – Exploring and supporting collaborative scientific discovery learning with computer simulations’

Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

29 septmeber

16.00 uur

Gebouw De Vrijhof

Amphitheater


Oratie: prof. dr. F.J.G. Janssens, faculteit GedragsWetenschappen


E.M.M.Robers-Tenniglo@utwente.nl

053-489 4852

30 september

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promtie: P.B. Agrawal, faculteit Technische NatuurWetenschappen: ‘The performance of cutinase and pectinase in cotton scouring’


Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

30 september

16.45 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie: mw. A.V.M. Dagohoy, faculteit GedragsWetenschappen: ‘Person Fit for tests with Polytomous Responses’


Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212