Datum


Activiteit


Informatie

12 mei

13.15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: ir. S. Wijskamp, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: ‘Shape Distortions in Composites Forming’

Mw. A. de Bruin

tel. 053-489 2212

12 mei

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: ir. A. Ariando, faculteit Technische Natuur Wetenschappen: ‘Josephson junction arrays with d-wave-induced ת-phase-shifts'

Mw. A. de Bruin

tel. 053-489 2212

12 mei

16.45 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie:A. Kharine, faculteit Technische Natuur Wetenschappen: ‘Towards Photoacoustic Mammography’


Mw. A. de Bruin

tel. 053-489 2212

13 mei

13.15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie:S. Herber, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: ‘The hydrogel-based carbon dioxide sensor’


Mw. A. de Bruin

tel. 053-489 2212

13 mei

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: ir. P.J. van Dijk, faculteit Construerende Technische Wetenschappen:‘Acoustics of two-phase pipe flows'

Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

13 mei

16.45 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie:ir. E. Sarajlić, faculteit Elektrotechniek. Wiskunde en Informatica: ‘Electrostatic microactuators fabricated by vertical trench isolation technology'

Mw. A. de Bruin

tel. 053-489 2212

18 mei

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie:ir. N. Tomczak, faculteit Technische Natuur Wetenschappen: ’Single light Emitters in the Confinement of Polymers’

Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

19 mei

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: ir. G.H. Hilderink, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: ‘Managing Complexity of Control Software through Concurrency


Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

19 mei

16.00 uur

Gebouw De Vrijhof


Oratie: prof. dr. ir. G.J. Verkerke, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: ‘Ontwerpen van Biomedische Producten

Over de ruimte, respect en een brede blik’

E.M.M. Robers-Tenniglo@utwente.nl


19 mei

16.45 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie: I.K. Ivanov, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: ‘Adaptable Model Transformations’


Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

20 mei

13.15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie: dipl. Chem. A. Liesener, faculteit Technische Natuur Wetenschappen: ‘Mass spectrometric detection of enzymatic bioassays’

Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

20 mei

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: ir. C.E.W. Hesselman, faculteit Elektrotechniek Wiskunde en Informatica: ‘Distribution of Multimedia Streams to Mobile Internet Users’

Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

20 mei

16.45 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promotie: ir. R.H.S. Jansen, faculteit Technische Natuur Wetenschappen: ‘Ozonation of humic substances in a membrane contactor Mass transfer, product characterization and biodegradability'

Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

26 mei

15.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie: mw. Drs. M.R.M. Meelissen, faculteit Gedrags-wetenschappen: ‘ICT – meer voor Wim dan voor Jet? De rol van het basisonderwijs in het aantrekkelijk maken van informatie- en communicatietechnologie voor jongens en meisjes’

Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

26 mei

17.00 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie: mw. drs. M. Drent, faculteit Gedragswetenschappen: ‘In Transitie: Op Weg naar Innovatief ICT-gebruik op de Pabo’

Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

27 mei

13.15 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie: mw. drs. M. Vijver, faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie: ‘Protein Politics’


Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

27 mei

15.00

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2

Promtie:ir. A. Leinse, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: ‘Polymeric microring resonator based electro-optic modulator’


Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212

27 mei

16.45 uur

Gebouw De Spiegel

Collegezaal 2


Promotie: mw. ir. J.M.R. Beverwijk, faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie: ‘’The Genesis of a System: Coalition Formation in Mozambique Higher Education 1993-2003


Mw. A. de Bruin

Tel. 053-489 2212