De mechanica van struikelen en vallen


Arturo FORNER CORDERO, faculteit Consturerende Technische Wetenschappen: ‘Human gait, stumble and…fall? Mechanical limitations of the recovery from a stumble'


Een val ten gevolge van een uitglijder of struikeling kan, zeker bij oudere mensen, leiden tot ernstige gevolgen zoals een heupfractuur die zelfs levensbedreigend kan zijn. In de strategie die mensen toepassen om de val te voorkomen, spelen verschillende mechanische, neurologisch en zelfs psychologische factoren een rol. Promovendus Arturo Forner Cordero heeft de mechanische beperkingen onderzocht in reactie op een struikelpartij. Hij heeft jonge en oudere mensen gecontroleerd laten struikelen en, als ze een val niet konden voorkomen, veilig laten landen. Hij concludeert dat mensen verschillende strategieën hanteren, bijvoorbeeld het zo goed mogelijk herstellen van de stap die verstoord is, het afbreken van de verstoorde stap door overbrenging naar het andere been en een combinatie waarin de ene strategie bij nader inzien –en dus met de nodige vertraging- in de andere wordt omgezet. ‘Ben je in staat een paar snelle stappen te maken na de struikeling’, is een belangrijke vraag: dit bepaalt ook of het bovenlichaam voldoende mee kan helpen compenseren. Juist bij oudere mensen is dit een probleem. De modelberekeningen van Forner Cordero helpen de risico’s in kaart te brengen en ook maken ze het mogelijk om bijvoorbeeld eisen te formuleren tussen schoeisel en ondergrond. Ook heeft de promovendus een nieuw concept ontwikkeld om de menselijke loopbeweging te beschrijven. Dit wordt altijd gedaan op een periodieke manier, maar volgens Forner Cordero vertellen onregelmatige patronen juist veel over de ‘fine tuning’ van de loopbeweging en de mate waarin adequaat op onregelmatigheden –ruwe oppervlakken, hellingen- kan worden gereageerd. Naast de mechanische beperkingen spelen natuurlijk de andere factoren, die op een complexe manier met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld via de reactietijd die iemand nodig heeft.
promotor prof. dr. FCT van der Helm

assistent-promotor dr. ir HFJM Koopman

informatie ir. Wiebe van der Veen, tel. (053) 489 4244

e-mail w.r.vanderveen@utwente.nl