Elektrolytscheiding met Nanofiltratie Membranen

7 februari 2003, 16.45 uur.


promotie W.B. Samuel de Lint, faculteit Technische Natuurwetenschappen: 'Transport of Electrolytes through Ceramic Nanofiltration Membranes

De laatste twintig jaar is er veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van membranen die de goede scheidende eigenschappen van Omgekeerde Osmose materialen combineren met de lage drukken toegepast bij Ultrafiltratie membranen. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van nanofiltratie (NF) membranen. In contact met water ontwikkelen NF-materialen een geladen oppervlak en door elektrostatische effecten kunnen ze geladen deeltjes die een orde van grootte kleiner zijn dan hun poriën (zoals ionen van opgeloste zouten) deels tegenhouden. Door het controleren van de elektrostatische effecten kan de effectieve poriegrootte van NF-membranen enigszins verkleind worden en op deze manier kan de scheiding van geladen deeltjes uitgevoerd worden zonder dat de werkelijke poriegrootte van het NF-materiaal sterk verkleind hoeft te worden.


Het aantal toepassingen van NF groeit sterk. Op dit moment is de reductie van de hardheid (verwijdering van tweewaardige ionen zoals Ca2+, Mg2+, SO42-) en het verwijderen van organische stoffen uit water de belangrijkste toepassing. Een ander voorbeeld is het verwijderen van zware metalen (Ni, Fe, Cu, Zn) uit het afvalwater van metaalbewerkingsfabrieken. In de voedingsindustrie wordt NF toegepast voor het terugwinnen van organische zuren uit gefermenteerde vloeistoffen en het ontzouten van wei.


In dit proefschrift worden de scheidende eigenschappen van anorganische NF-membranen voor verdunde waterige elektrolytoplossingen besproken. Aangezien de scheidende eigenschappen van NF-membranen nog niet in detail bekend zijn, had het onderzoeksproject tot doel het begrip van massatransport door NF-membranen te verbeteren door de ontwikkeling van een model dat in staat is om hun scheidende eigenschappen te voorspellen. In het laatste hoofdstuk van het proefschrift worden de modelvoorspellingen van de retentie vergeleken met experimentele retentieresultaten voor een anorganisch membraan in zowel NaCl, CaCl2 als in een mengsel van deze twee zouten. De veelbelovende conclusie is dat de modelvoorspellingen goed overeenkomen met de experimentele retentiegegevens. De belangrijkste doelstelling van het promotie-onderzoek is daarom gehaald, het is inderdaad mogelijk om een voorspellend transportmodel te maken dat in staat is om de scheiding van elektrolytoplossingen met behulp van NF-membranen te beschrijven.


Promotor

prof. dr. -ing. M. Wessling

Assistant‑promotor

dr. ir. N.E. Benes

Informatie

drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85

e-mail

b.meijering@bc.utwente.nl