.

Datum


Activiteit


Nieuwsbericht

Informatie

03 december

13.15 uur

BB-gebouw (2)

Promotie: drs. P. Linders, faculteit Gedragswetenchappen: ‘Public Affairs als werkelijkheidsconstructie”


Het betreft hier een dubbelpromotie met drs. R. de Lange


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

03 december

14.30 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: drs. R. de Lange, faculteit Gedragswetenschappen: ‘Public Affairs als werkelijkheidsconstructie'


Het betreft hier een dubbelpromotie mer drs. P. Linders


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4852

03 december

16.45 uur

BB-gebouw (2)

Promotie: drs. M. van den Hauten, faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie: ‘De werking van incentives – de reacties van werkgevers op de privatisering van de ziektewet


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4852

04 december

13.15 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: mw. A. Gornitzka, faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie: ‘Science, Clients and the State

A study of scientific knowledge production and use'


Mw. A. de Bruin

tel 053-489 4075

04 december

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: ir A.H.G. Cents, faculteit Technische Natuur Wetenschappen: 'Mass transfer and hydrodynamics in stirred gas-liquid-liquid contactors'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

10 december

13.15 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: ir. G.B.W. Brammertz., faculteit Technische Natuurwetenschappen: ‘Development of low critical temperature superconducting tunnel junctions for application as photon detectors in astronomy’


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4852

10 december

15.00 uur

BB-gebouw (2)

Promotie: , B. Kuzmanovic, faculteit Technische Natuurwetenschappen: 'Reactive Extraction of Oxygenates with Aqueous Salt Solutions'Mw. A. de Bruin

tel 053-489 4075

10 december

16.45 uur

BB-gebouw (2)

Promotie: ir. J. Malda, faculteit Technische Natuurwetenschappen: 'Cartilage Tissue Engineering

The Relevance of Oxygen'Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

11 december

16.00 uur

BB-gebouw (2)

Oratie: prof.PD dr. ing. W.B. Verwey, faculteit Gedragswetenschappen: ‘Psychologische Functieleer en cognitieve ergonomie: Een Siamese tweeling?’

Psychologische Functieleer en Cognitieve Ergonomie: een Siamese Tweeling?


Integrale tekst oratie
E.M.M.Robers-Tenniglo@utwente.nl

Tel 053-489 4852

12 december

13.15 uur

BB-gebouw (2)


Promotie:mw. B. Dordi, faculteit Technische Natuurwetenschappen: 'Covalent and Supramolecular Functionalization of Self-Assembled Monolayers: Reactivity in Confinement and Molecular Nanofabrication'


Mw. A. de Bruin

Tel. 053 489 4075

17 december

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: ir.B.J. van der Zwaag, faculteit: Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: 'Using basic domain-specific functions for the analysis of supervised artificial neural networks’


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

18 december

13.15 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: I. Radovanovic, faculteit:Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: ‘Optical Local Area Networks

New approach in Fiber-to-the Desk Applications’


Mw. A. de Bruin

tel 053-489 4852

18 december

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: mw. drs. Ing. L. Bechger, faculteit Technische Natuurwetenschappen: 'Synthesis and fluorescence of opal and air-sphere photonic crystals'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

19 december

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: drs. G.W. Kouwenhoven, faculteit Gedragswetenschappen: ‘Designing for competence in Mozambique‘


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075