Datum


Activiteit


Nieuwsbericht

Informatie

06 maart

15.00 uur

BB-gebouw (2)Promotie: mw. ir. A. Blom, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: 'A vertical sorting model for rivers with non-uniform sediment and dunes'

Bodemsamenstelling beïnvloedt rivierwaterstand tijdens hoogwater

Wiebe van der Veen

Tel. 053 489 4244

06 maart

16.45 uur

BB-gebouw (2)Promotie: drs. C. van Hattem, faculteit Gedragswetenschappen: 'Overbodige mensen. Een beschouwing over Hannah Arendt en het kwaad '

Hannah Arendt en het politieke kwaad

Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

13 maart

13.15 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: mw. drs. M.E. Moreno Bragado, faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie 'Commercial Exchanges in B2B Dyads: A New Model of Decision-Making in fast Changing Markets'

Telecommunications commercial exchanges: between relationships management and decision-making

Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

13 maart

16.00 uur

BB-gebouw (2)
Oratie: dr. ir. A. Hirschberg, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: 'De stem van de Wind'


'E.M.M.Robers-Tenniglo@utwente.nl

tel 053-489 4852

14 maart

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: ir. A. Brinkman, faculteit Technische Natuurwetenschappen: 'Charge transport in double-barrier and magnesiumdiboride Josephson junctions'

Supergeleider magnesiumdiboride dubbel interessant

Wiebe van der Veen

Tel 053 4894244

14 maart

16.45 uur

BB-gebouw (2)Promotie: ir. M.L. Smidt, faculteit Technische Natuurwetenschappen: 'Reduction of NO2 by hydrocarbons over H-form zeolites‘


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

20 maart

16.00 uur

De Vrijhof (14)

(Amphitheater)
Oratie mw. prof.dr. A.A. van Ruler, faculteit Gedragswetenschappen: 'Communicatiemanagement: van kwantiteit naar kwaliteit'

Oratieboekje

'E.M.M.Robers-Tenniglo@utwente.nl

tel 053-489 4852

21 maart

13.15 uur

BB-gebouw (2)


Promotie mw. drs. L.E. Odenthal, faculteit Gedragswetenschappen: 'Op zoek naar balans: een onderzoek naar een methode ter ondersteuning van curriculumvernieuwing door docenten'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

21 maart

15.00 uur

BB-gebouw (2)Promotie mw. drs. M.A.C.T. Kuijpers, faculteit Gedragswetenschappen: 'Loopbaanontwikkeling Onderzoek naar “competenties”'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

21 maart

16.45 uur

BB-gebouw (2)Promotie E. Krioukov, faculteit Technische Natuurwetenschappen: 'Integrated Optical Microcavity: A photonic structure for biosensing'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

24 maart

15.00 uur

Het Auditorium van het ITC-gebouw

(Hengelosestraat 99, Enschede)


Promotie mw.. R.C. Lopez, faculteit Bedrijfs, Bestuur en Technologie: 'The Endurance of Mexican Amate Paper: Exploring Additional Dimensions to the Sustainable Development Concept'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

28 maart

15.00 uur

BB-gebouw (2)Promotie drs. M.J.Nederhand, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: 'Muscle activation patterns in post traumatic neck pain'

Training nekspieren kan chronische posttraumatische klachten voorkomen

Wiebe van der Veen

tel. 053 489 4244

28 maart

16.45

BB-gebouw (2)

Promotie Jie Li, faculteit Technische Natuurwetenschappen: 'Euler-Lagrange Simulation of Flow Structure Formation and Evolution in Dense Gas-Solid Flows’


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075