Datum


Activiteit


Nieuwsbericht

Informatie

07 februari

15.00 uur

(14.30 uur

ontvangst

in de foyer

van het gebouw

De Vrijhof)

De Vrijhof (14)Afscheidsrede: prof. dr. ir. P. Bergveld, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: 'Waarom heeft men dat niet eerder bedacht?'

Interview UT Nieuws dd 6 februari 2003

'E.M.M.Robers-Tenniglo@utwente.nl

tel. 053 489 4852

07 februari

13.15 uur

BB-gebouw (2)Promotie: drs. M. Drucker, faculteit Bedrijfs, Bestuur en Technologie: 'Organisatieverandering en medezeggenschap'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

07 februari

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: mw. ir. C.M. Guijt, faculteit Technische Natuurwetenschappen 'Influence of Membrane Properties and Air Gap on the Performance of a Membrane Distillation Module'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

07 februari

16.45 uur

BB-gebouw (2)
Promotie: drs. ing. W.B.S. de Lint, faculteit Technische Natuurwetenschappen: 'Transport of Electrolytes through Ceramic Nanofiltration Membranes'

Elektrolytscheiding met Nanofiltratie Membranen

Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

14 februari

13.15 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: drs. M.B.J. Diemeer, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: 'Polymeric components for optical communications'

Polymeren superieure lichtgeleiders

Wiebe van der Veen

tel. 053 489 4244

14 februari

15.00 uur

BB-gebouw (2)Promotie: ir. L.A.E.M. Reuvekamp, faculteit Technische Natuurwetenschappen: 'Reactive mixing of silica and rubber for tyres and engine mounts –

influence of dispersion morphology on dynamic mechanical properties-‘


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

21 februari

13.15 uur

BB-gebouw (2)Promotie ir. L.L.J. Kamman, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: 'Stability of the spine

An application to scoliosis progression'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

21 februari

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie mw. drs. F.A. Jellema, faculteit Gedragswetenschappen: 'Measuring training effects: the potential of 360-degree feedback'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

21 februari

16.45 uur

BB-gebouw (2)Promotie drs S. Musa, facutleit Technische Natuurwetenschappen: 'Polymeric multimode planar waveguide devices for short-distance communications'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

27 februari

13.15 uur

BB-gebouw (2)Promotie ir. H.G. Tillema, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: 'Noise reduction of rotating machinery by viscoelastic bearing supports'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

27 februari

14.00 uur

De Vrijhof (14)Afscheidsrede prof. dr Sanne . Dijkstra, faculteit Gedragswetenschappen: 'Kennis, Vaardigheid en Competentie'


'E.M.M.Robers-Tenniglo@utwente.nl

tel 053-489 4852

27 februari

15.00 uur

BB-gebouw (2)Promotie ir. E.A. Dijkstra, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: 'Ultrasonic distance detection in spinal cord stimulation'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

28 februari

13.15 uur

BB-gebouw (2)

Promotie ir. T.C. Wijnker, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: 'Integration of information in manufacturing systems’


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

28 februari

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie dhr. M. Petkovic, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica : 'Content-based video retrieval supported by database technology'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075