Weinig kans op koude fusie met 'klappende bel'

De kans dat imploderende bellen serieuze kansen bieden in de koude kernfusie is uiterst klein, stelt fysicus Rüdiger Tögel in zijn proefschrift. Hij heeft het verschijnsel sonoluminescentie onderzocht, en dan vooral de rol die vloeistofdamp speelt in dit verschijnsel. Door het toevoeren van akoestische energie – voor de mens onhoorbaar maar heel krachtig geluid- aan een bel in vloeistof, gaat de bel lichtgeven en wordt erg heet. Maar helaas, niet heet genoeg, aldus Tögel. En dat komt juist door die vloeistofdamp.


Sonoluminescentie is het verschijnsel dat een belletje –van micrometerafmetingen- in vloeistof licht gaat geven als er veel akoestische energie in de vloeistof wordt gepompt. Lokaal wordt het belletje erg heet. Het verschijnsel is jarenlang als een exotisch fenomeen beschouwd, maar blijkt met principes uit de hydrodynamica, thermodynamica en plasma fysica goed te verklaren. Hiermee baarde Tögel’s promotor prof. Detlef Lohse, enige jaren geleden al opzien. Tögel heeft deze verklaring verder uitgewerkt door te kijken naar de rol die vloeistofdamp binnen het belletje speelt. Die rol is groot, concludeert de onderzoeker. Grote hoeveelheden damp worden gevangen tijdens de zogenaamde ‘Rayleigh-collapse’, een typische fase in de sonoluminescerende bel. De maximum temperatuur wordt daardoor beperkt tot 10000 à 15000 Kelvin. Te weinig om serieus in aanmerking te nemen voor koude kernfusie.


Meer informatie over sonoluminescentie op de speciale website van de groep Physics of Fluids.


Contactpersoon: ir. Wiebe van der Veen, tel (053) 4894244 e-mail w.r.vanderveen@utwente.nl