Vrouwen en De Digitale Stad

27 juni 2002


promotie Els Rommes, faculteit WMW: 'Gender Scripts and the Internet; The Design and Use of Amsterdam’s Digital City’


Ontwerpers nemen zichzelf als voorbeeld bij het ontwerpen van nieuwe technologie. Hierdoor is nieuwe technologie zoals het Internet in eerste instantie onaantrekkelijk voor vrouwen. Hoewel De Digitale Stad (DDS) Amsterdam opgericht werd met hoogstaande idealen zoals het Internet toegankelijk te maken voor ‘iedereen’, bleken de ontwerpers onbewust een digitale stad te maken die niet erg aantrekkelijk was voor vrouwen. Meer inzicht in de processen die leiden tot dit soort ‘gendering’ van de technologie zou er toe kunnen leiden dat nieuwe technologie in de toekomst vrouwvriendelijker wordt gemaakt.

Els Rommes heeft met hulp van archiefmateriaal en vijftig interviews met ontwerpers, gebruikers en niet-gebruikers, de levensloop van de bekende digitale stad DDS gevolgd vanaf de eerste ideeën van de ‘founding mother’, tot aan de consequenties van ontwerpkeuzes voor het dagelijks gebruik in de huiskamer en de problemen die niet-gebruikers ervaren als ze proberen toegang te krijgen tot een nieuwe interface.

De UT-onderzoeker laat zien dat ontwerpers vaak een hele andere achtergrond hebben dan de gebruikers waarvoor zij ontwerpen. Zo hadden de ontwerpers van DDS toegang tot de nieuwste computers, snelle Internetverbindingen, hadden ze een fascinatie voor technologie en hielden ze ervan daar spelenderwijs mee om te leren gaan. In al deze aspecten weken zij af van de meerderheid van de Nederlandse bevolking en met name van vrouwen. Ook blijkt uit Rommes’ onderzoek dat het uitbreiden van het aantal vrouwelijke ontwerpers niet zonder meer een positief effect op het ontwerp van technologie heeft.

Het in een vroegtijdig stadium betrekken van externe belangengroeperingen zou technologie gebruikers- en vrouwvriendelijker kunnen maken. Dit kan ook gestimuleerd worden door het in een vroegtijdig stadium testen van interfaces met mensen die een hele andere achtergrond dan de ontwerpers hebben. Uit dergelijke tests bleek bijvoorbeeld dat de stadsmetafoor, die de ontwerpers van DDS hadden bedoeld om de interface gebruikersvriendelijker te maken, juist als een barrière werkte.


promotor

prof. dr. Nelly Oudshoorn

assistent-promotor

dr. Ir. Ellen van Oost

informatie

drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 4385

e-mail

b.meijering@bc.utwente.nl