Foetale hart monitor: een systeem voor foetale magnetocardiografie

30 mei 2002


promotie A.P. Rijpma, faculteit Technische Natuurkunde: ‘Foetale hart monitor: ontwikkeling van een systeem voor foetale magnetocardiografie gebaseerd op hoge-temperaturen SQUID sensoren voor gebruik in een onafgeschermde omgeving en gekoeld met een cryokoeler'


Een bekende techniek voor het evalueren van het functioneren van het hart is elektrocardiografie (ECG). Dit is een goedkope en niet-invasieve techniek die ook wel toegepast wordt op het foetale hart. De bruikbaarheid is dan echter zeer beperkt. Het signaal wordt verstoord en onderdrukt door de vernix caseosa (een vetlaagje dat de foetus bedekt) en de vloeistoffen die de foetus omringen. Een alternatief voor ECG is magnetocardiografie (MCG). Deze techniek meet het magneetveld dat door de stromen in het hart wordt veroorzaakt in plaats van de hierdoor veroorzaakte elektrische potentiaalverschillen. Dit magnetische hartsignaal wordt veel minder beïnvloed door de vernix caseosa en de vloeistoffen die de foetus omringen dan het ECG.
De signalen zijn evenwel kleiner dan een miljoenste van het aardmagnetisch veld. Met zeer gevoelige systemen kunnen in een magnetisch afgeschermde kamer toch betrouwbaar metingen aan het foetale hart worden uitgevoerd. Zulke systemen zijn echter duur. Bovendien zijn de sensoren gebaseerd op supergeleiding en worden ze daarom gekoeld met vloeibaar helium: -269 graden Celcius. Het werk in dit proefschrift is gericht op de ontwikkeling van een relatief goedkoop systeem dat makkelijk is in gebruik. Daarom zou in het systeem de afscherming vervangen moeten worden door een andere vorm van ruisonderdrukking. Tevens zou het vloeibaar helium vervangen worden door een koeler. Om lagere eisen aan de koeler te kunnen stellen, is gekozen voor wat minder gevoelige sensoren gebaseerd op hoge-temperaturen supergeleiders. Deze werken al bij de temperatuur van ca. -200 graden Celcius.
In het onderzoek is veel aandacht besteed aan de onderdrukking van magnetische storingen uit de omgeving. Primair wordt dit gedaan door gebruik te maken van gradiometers. Deze zijn relatief gevoelig voor het signaal van een dichtbijgelegen bron en minder voor het veld dat veroorzaakt wordt door verderweg gelegen stoorbronnen. Een tweede belangrijk aspect in het onderzoek was koeling. Aangezien de koeler een belangrijke bron is van mechanische trillingen, magnetische storingen en temperatuurfluctuaties, is een aantal koelers op dit vlak geanalyseerd.
Een prototype systeem is gerealiseerd waarmee het magnetocardiogram van een volwassene is gemeten buiten een magnetisch afgeschermde kamer. De resolutie is echter niet afdoende voor betrouwbare foetale metingen. De verwachting is dat de concepten die in dit onderzoek zijn ontwikkeld toegepast gaan worden in een vervolgproject. Dit vervolgproject is erop gericht lage-temperaturen supergeleidende sensoren te gebruiken. Hiermee kan een systeem met afdoende resolutie gerealiseerd worden.


promotor prof. dr. H. Rogalla
assistent-promotor dr. ir. H.J.M. ter Brake
informatie drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85
e-mail b.meijering@bc.utwente.nl