Bedrijfseconomische informatievoorziening

28 maart 2002


Oratie prof. dr. ir. M.J.F. (Marc) Wouters, faculteit Technologie & Management: ‘Bedrijfseconomische informatievoorziening. Leuker kunnen we het niet maken, wel begrijpelijker’


Binnen zowel algemene bedrijfskunde of bedrijfseconomie, als technische bedrijfskunde zijn de vakgebieden accounting en finance van belang. Wat accounting betreft legt de Universiteit Twente zich toe op management accounting. Hierbij gaat het over de informatieverstrekking aan partijen in de onderneming, met als toetssteen het nut dat managers buiten de afdeling finance & accounting ontlenen aan de aangeboden informatie. Centrale vraag is of het vakgebied managers helpt om de organisatie aan te sturen, afspraken te maken, prestaties te meten, problemen te onderkennen, verbetermogelijkheden en kansen te identificeren, oplossingen te ontwikkelen.
Wat finance betreft, specialiseert de UT zich in financial engineering. Hierbij gaat het over financiële instrumenten: contractuele afspraken over betalingen geconditioneerd op bepaalde toestanden, zoals de prijs van bepaalde reële of financiële assets, macro-economische grootheden als rentestanden en wisselkoeren, of verzekerde gebeurtenissen, zoals ongelukken. De modellen om risico’s mee te kwantificeren en de waarde van financiële producten te berekenen, maken gebruik van geavanceerde wiskunde en statistiek. De modellen zijn overigens niet zaligmakend, en bovendien komt er bij de ontwikkeling en implementatie van een oplossing in een praktijksituatie nog wel meer kijken, zoals gevolgen voor belastingbetalingen, randvoorwaarden vanuit regelgeving, en ondersteuning door informatiesystemen. Het vakgebied past bij uitstek bij de Universiteit Twente, omdat het op het snijvlak ligt van technische kennis (wiskunde en statistiek) en sociale wetenschappen (economie).


Contactpersoon Bureau Communicatie: drs. B. Meijering, tel. (053) 489 43 85, e-mail: b.meijering@utwente.nl