Datum


1 septemberActiviteit


Hoogleraarbenoeming dr. A.A. van Ruler, faculteit Toegepaste Communicatiewetenschappen

Nieuwsbericht


Mevrouw Van Ruler benoemd tot bijzonder hoogleraar professionalisering communicatiemanagement Universiteit Twente


Informatie


Mw. F. Robers

tel. 053 489 4852

1 september

Hoogleraarbenoeming dr. S.J.M.H. Hulscher, faculteit Construerende Technische Wetenschappen

Suzanne Hulscher benoemd tot hoogleraar Waterbeheer

Mw. F. Robers

tel. 053 489 4852

2 september

15.30 uur

Grote Kerk (Oude Markt, Enschede)

Opening Academisch Jaar


Mw. F. Robers

tel. 053 489 4852


4 september

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie drs. W.E. Ebbers, faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen: 'Facing the Digital World, Connecting a permanently changing internet to rigid organisational structures'

Elektronische overheid van nature een worsteling

Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

4 september

16.00 uur

Grote Kerk (Oude Markt, Enschede)


Oratie prof.dr. A.T.H. Pruijn, faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen: 'Aller oogen gericht op Kwatta:

Over de gevaren van een myopische visie op Marketingcommunicatie'

‘Iets met reclame doen’ is niet langer genoeg

Mw. F. Robers

tel. 053 489 4852


6 september


Promotie S. Rijnders, facutleit Technologie & Management: 'Four Routes to Continuous Improvement: An empirical typology of Cl implementation processes'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

6 september

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie ir. E. de Korte, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: 'Simulation of Thin Film Flows'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

12 september

16.00 uur

Grote Kerk (Oude Markt, Enschede)


Oratie prof.dr. J.J. Baneke, faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen: 'Het Antigone-paradigma. Conflict, communicatie en gezondheid'

Meeste conflicten ontstaan door schaamte

Mw. F. Robers

tel. 053 489 4852


13 september

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie mw. X.Q. Cao, faculteit Technologie & Management: 'Performance Control of Chinese Investment Funds'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

13 september

16.45 uur

BB-gebouw (2)


Promotie drs. J.C. Glas, faculteit Elektrotechniek: ' The Retrieval of Geometrical 3-D Edges from multiband Camera Images'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

18 september

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie ir. A.M. Bazen, faculteit Elektrotechniek 'Fingerprint Identification - Feature Extraction, Elastic Matching and Database Search'

Ook vervormde vingerafdruk snel herkend


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

19 september

13.15 uur

BB-gebouw (2)


Promotie Q. Liu MSc, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: 'Friction in Mixed- and Elastohydrodynamic Lubricated Contacts including Thermal Effects'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

19 september

16.00 uur

De Vrijhof (14)


Oratie prof.dr. W.M. Lafferty: faculteit Bestuurskunde :'Governance for Sustainable Development:

Cross-sectoral Integration and Multi-level Coordination'


Oratie dr. L.J.O'Toole, faculteit Bestuurskunde: : 'Implementation Theory and the Challenge of Sustainable Development:

The Transformative Role of Learning on both Theory and Practice

Duurzame ontwikkeling: Vechten tegen de bierkaai?

Mw. F. Robers

tel. 053 489 4852

25 september

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie ir. C.G.H. Roeloffzen, faculteit Elektrotechniek: "Passband flattended binary-tree structured add-drop multiplexers using SiOn waveguide technology'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

26 september

16.00 uur

BB-gebouw (2)

Oratie prof.dr. U Karst, faculteit Chemische Technologie: ’Air pollution control: A challenge to Analytical Chemistry’


Mw. F. Robers

tel. 053 489 4852

27 september

13.15 uur

BB-gebouw (2)

Promotie F. Fiammengo MSc., faculteit Chemische Technologie


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

27 september

15.00 uur

BB-gebouw (2)

Promotie ir. J. Holterman, faculteit Elektrotechniek: 'Vibration Control of High-precision Machines with Active Structural Elements'

Trillingen? De Smart disc trilt gewoon terug

Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075