WETENSCHAPSAGENDA 99/15 8-12-1999

Agenda

Samenvattingen promoties

Stellingen

Archief

Deze wetenschapsagenda is een periodieke uitgave van de Universiteit Twente. Zij verschijnt ± 20 maal per jaar in een oplage van 500 stuks. Bel of mail ons voor nadere informatie of een gratis abonnement.

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl
Laatste nieuws op Internet: URL: http://www.utwente.nl/nieuws


Proefschriften ook on-line beschikbaar
Een groot aantal proefschriften zijn direct opvraagbaar via de website van de Universiteitsbibliotheek. De documenten zijn in het kader van het webdocproject per faculteit /instituut integraal opgeslagen in pdf formaat.

Samenvattingen promoties

Een milieuvriendelijker manier om waterstof te produceren

17 december 1999

promotie ir. A. (Arian) Nijmeijer, faculteit Chemische Technologie, ‘Waterstof-selectieve silica membranen voor membraan stoom-reformering’

Waterstof is een belangrijke grondstof voor bijvoorbeeld de productie van elektriciteit. In de toekomst zal de rol van waterstof alleen maar toenemen, onder andere door de brandstofcel auto. De klassieke manier om waterstof te maken is door de reactie van methaan en water bij een temperatuur van 1000° C. Arian Nijmeijer heeft gewerkt aan een membraanreactor, waardoor de waterstof er al bij een temperatuur van 600° C kan worden uitgehaald.Zo’n reactor geeft niet alleen een groot milieuvoordeel, maar is ook kostenbesparend.

Omdat de gangbare, plastic membranen niet kunnen niet worden gebruikt bij hoge temperatuur, heeft de promovendus gekeken naar keramische membranen. Deze bestaan uit drie lagen. Het probleem was, dat er bij deze reactie stoom aanwezig is en dat de tussenlaag kapot ging onder stoom. Nijmeijer heeft nu een op fosfaatverbindingen gebaseerde laag gemaakt, die wel tegen stoom kan. Hierop is ook patent verkregen. "We zijn nu zover dat we de scheidende toplaag kunnen ontwikkelen. De reactor is dus nog niet klaar, maar er zijn aanwijzingen dat het op redelijk korte termijn moet lukken." Het is de bedoeling dat een volgende AIO het project gaat afronden. De heer Nijmeijer blijft daarbij betrokken, want hij gaat binnen de vakgroep Anorganische Materiaalkunde een cluster opzetten, dat zich voornamelijk gaat bezighouden met keramische membranen.

Het onderzoek maakte deel uit van een groot Europees project. "Aan het begin riep iedereen dat het nooit zou lukken. Halverwege dreigde het project zelfs stopgezet te worden. Drie maanden later hadden we gelukkig dat patent." Het nieuwe membraan is ook een doorbraak voor de voedings- en geneesmiddelenindustrie. Daar gooit men nu de plastic membranen na gebruik weg, omdat ze niet kunnen worden gesteriliseerd onder hoge temperaturen. Keramische membranen kan men daarentegen gewoon schoonmaken.

promotor prof. dr. ir. H. Verweij
informatie drs. B. Meijering, tel (053) 489 4385
e-mail b.meijering@veb.utwente.nl

 

Succesvol invoeren van logistiek besturingssysteem

promotie ir. E. Megens, Faculteit Technologie & Management: ‘Organisatie en technologie in logistieke besturing, van theorie naar praktijk’

Productiebedrijven besteden veel geld en energie aan het invoeren en verbeteren van logistieke systemen. Toch falen ze in de helft tot driekwart van de gevallen om de doelstellingen waar te maken.

Daarvoor zijn verschillende oorzaken te bedenken: de toegepaste systemen zijn te complex en te gevarieerd, en de systemen worden toegepast in steeds meer verschillende typen organisaties. Minder aandacht is er voor organisatorische maatregelen in samenhang met technologie. Toch moet er meer verband worden gelegd tussen organisatie en technologie om nieuwe logistieke processen tot een succes te maken. Uit het onderzoek blijkt dat ongunstig gekozen maatregelen duidelijk van invloed zijn op het functioneren van logistieke besturingssystemen.

Om de juiste ‘fit’ te bepalen tussen technieken en organisatorische maatregelen is in het proefschrift een instrument ontwikkeld. Dit instrument is toegepast in een aantal cases. Daaruit bleek dat het model scherp aangeeft waar de schoen wringt en op welk punten verbeteringen nodig zijn. Ook werd duidelijk dat organisatorische maatregelen sterke invloed hebben op het functioneren van logistieke systemen in productiebedrijven. Een geautomatiseerd systeem is niet altijd het passende antwoord bij complexe besturingsproblemen.

promotor prof. dr. ir. J.J. Krabbendam
co-promotor
dr. ir. H. Boer
informatie
mw. W. de Koning, telefoon (053) 489 43 63
e-mail
w.dekoning@veb.utwente.nl

 

Stellingen