WETENSCHAPSAGENDA 99/06 20-05-1999

Agenda

Samenvattingen promoties

Stellingen

Archief

Deze wetenschapsagenda is een periodieke uitgave van de Universiteit Twente. Zij verschijnt ± 20 maal per jaar in een oplage van 500 stuks. Bel of mail ons voor nadere informatie of een gratis abonnement.

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl
Laatste nieuws op Internet: URL: http://www.utwente.nl/nieuws


Proefschriften ook on-line beschikbaar
Een groot aantal proefschriften zijn direct opvraagbaar via de website van de Universiteitsbibliotheek. De documenten zijn in het kader van het webdocproject per faculteit /instituut integraal opgeslagen in pdf formaat.

Samenvattingen promoties

Synthetische metallo-fosfodiesterases gebaseerd op calix[4]arenen

Promotie drs. ing. P. (Peter) Molenveld, faculteit Chemische Technologie, ‘Synthetische metallo-fosfodiesterases gebaseerd op calix[4]arenen’

"De natuur als voorbeeld. Dat is het thema geweest", vertelt Peter Molenveld. In de natuur zijn veel chemische stoffen aanwezig die werken als een katalysator: ze kunnen bepaalde reacties versnellen en doen plaatsvinden onder milde omstandigheden. Deze zogenaamde ‘enzymen’ zetten biologische stoffen om in andere, functionele stoffen. Een voorbeeld is het verteren (verbranden) van voedsel in je lichaam.

Molenveld heeft zich bij de faculteit Chemische Technologie beziggehouden met het maken van modelstoffen van enzymen die genetisch materiaal (DNA, RNA) kunnen splitsen in kleinere stukken. Hij heeft bestudeerd hoe die enzymen er in de natuur uitzien en heeft vervolgens het actieve gedeelte van deze enzymen nagemaakt en de katalytische activiteit van de modelstoffen bepaald. "Enzymen zijn in de natuur in miljoenen jaren geëvolueerd en vertonen daardoor een zeer hoge katalytische activiteit. Je kunt in een laboratorium niet zomaar iets maken dat net zo goed werkt. Maar we hebben goede progressie geboekt", aldus de promovendus. De door hem ontwikkelde katalysatoren versnellen bepaalde splitsingsreacties met een factor 30.000. Een zo hoge activiteit is uniek in de wereld. Het onderzoek behoort internationaal dan ook tot de top en is gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften.

"De enzymen waar wij naar gekeken hebben zijn scheikundig gezien van fundamenteel belang doordat ze hele moeilijke reacties katalyseren. Je kunt veel leren van de modelstudies en die kennis kun je vervolgens toepassen op de ontwikkeling van andere katalysatoren. Bovendien kan de technologie wellicht gebruikt worden in andere onderzoeksgebieden, zoals de productie van medicijnen." In de verre toekomst zouden de bevindingen van Molenveld toepassing kunnen vinden in genetische manipulatie: "Maar dan praten we over een periode van tientallen jaren. Het ging ons om het fundamentele werk: hoe gaat het in de natuur, hoe kunnen we daar iets van begrijpen en hoe kunnen we dat namaken."

promotoren prof.dr. J.F.J. Engbersen en prof.dr.ir. D.N. Reinhoudt

Voor meer informatie: drs. B. Meijering, tel. (053) 489 4244,
e-mail: b.meijering@veb.utwente.nl

Stellingen

D. J. de Lange-Ros, faculteit Technologie & Management, Universiteit Twente

De maatschappelijke interesse voor promotieonderzoek wordt geïllustreerd door de grote belangstelling voor de stellingen die geen betrekking hebben op het onderzoek, deze worden zelfs geciteerd in landelijke kranten, terwijl de stellingen die betrekking hebben op het onderzoek zelf weinig of geen aandacht krijgen.

Het zou een revolutionaire verbetering zijn als de undo-knop uit Windows ook in het dagelijks leven wordt geïmplementeerd.

Het is lastig om de advocaat van de duivel niet te verwarren met de duivel zelf.

Ronan van der Zee, faculteit Elektrotechniek, Universiteit Twente

Het stelen van één idee is plagiaat, het stelen van meerdere ideeën is wetenschap.