WETENSCHAPSAGENDA 98/16 18-11-98

Agenda

Samenvattingen promoties

Stellingen

Archief

 

Deze wetenschapsagenda is een periodieke uitgave van de Universiteit Twente. Zij verschijnt ± 20 maal per jaar in een oplage van 500 stuks. Bel of mail ons voor nadere informatie of een gratis abonnement.

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 43 85, E-mail: a.m.dijkstra@veb.utwente.nl
Laatste nieuws op Internet: URL: http://www.utwente.nl/nieuws


 

Proefschriften ook on-line beschikbaar
Een groot aantal proefschriften zijn direct opvraagbaar via de website van de Universiteitsbibliotheek. De documenten zijn in het kader van het webdocproject per faculteit /instituut integraal opgeslagen in pdf formaat.

 

Samenvattingen promoties

Verbeterde en milieuvriendelijker verbindingen tussen rubber en metaal

* 13 november 1998
promotie ir. C.P.J. van der Aar, Faculteit Chemische Technologie: 'Rubber-metal bonding by using coupling agents'

Een gewone auto bevat ongeveer 600 onderdelen waarin rubber zit verwerkt. Naast de banden is er onder meer rubber verwerkt in grotere onderdelen als de raamprofielen en de schokdempers, maar ook in kleinere onderdelen als het automatisch remsysteem, de klimaatcontrole en het koelsysteem. Rubber-metaalproducten komen niet alleen in auto's voor, maar ook in vliegtuigen, huishoudelijke apparatuur en de chemische en elektrotechnische branche. Toepassingen zijn legio.
Omdat de kwaliteit van de verbinding tussen het metaal en het rubber afhankelijk is van veel verschillende factoren onderzocht ir. C.P.J. (Niels) van der Aar bestaande hechtingssystemen van rubber-metaalproducten. Soms hechten metaal en rubber direct, maar meestal is het nodig om hechtmiddelen te gebruiken bij de verbinding. De bestaande hechtmiddelen zijn gebaseerd op twee-laagssystemen met een primerlaag en een toplaag, die bestaat uit gehalogeneerde polymeren, thermohardende harsen, vulkanisatiemiddelen en pigmenten. In een mengsel van oplosmiddelen worden deze stoffen aangebracht op het metaaloppervlak. Van der Aar richtte zich op het ontwikkelen van eenlaagssystemen en op in water oplosbare hechtmiddelen. Bovendien moesten de hechtsystemen gemakkelijk aan te brengen zijn, bestand zijn tegen allerlei duurtesten en zo universeel mogelijk zijn zodat verschillende soorten rubbers aan verschillende metalen hechten.
Na een analyse van bestaande hechtsystemen ontwikkelde en testte Van der Aar nieuwe systemen gebaseerd op wateroplosbare 'koppelingsagents'. Hij vond verschillende types koppelingsagents met verschillende resultaten. Op polymeren - dus op waterbasis - gebaseerde koppelingsagents resulteerden in een goede hechtings- en duureigenschappen. De chemische resistentie in een zoutsproeitest was echter niet optimaal. Koppelingsagents gebaseerd op silanen laten tot nu toe betere resultaten zien. Beide hechtsystemen uit Van der Aars onderzoek dringen het gebruik van oplosmiddelen aanzienlijk terug. Daarom zijn ze een goed alternatief voor de conventionele, op oplosmiddelen gebaseerde hechtsystemen. Het onderzoek is gefinancierd door Vernay Europe BV.

promotor prof. dr. A. Bantjes
co-promotor prof. dr. J. W.M. Noordermeer
informatie mw.drs. A.M. Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85
email a.m.dijkstra@veb.utwente.nl


Krassen voorkomen bij dieptrekken

* 20 november, 14.45 uur
promotie ir. M.B. de Rooij, Faculteit Werktuigbouwkunde: 'Tribological aspects of unlubricated deepdrawing processes'

Dieptrekken is een veelgebruikte productietechniek in onder meer de verpakkings- en automobielindustrie. Platen staal of aluminium worden met deze techniek omgevormd tot bijvoorbeeld spatborden van auto's of colablikjes. Om schade aan het milieu te voorkomen en daarnaast de productiekosten te verminderen, wordt tegenwoordig het gebruik van smeermiddelen in dieptrekprocessen meer en meer vermeden. En van de belangrijkste problemen die ontstaan bij het mijden van een smeermiddel is de vorming van 'klodders' plaatmateriaal op het gereedschap. Zo'n klodder kan groeien en op een bepaald moment, na een aantal geproduceerde producten, zo groot zijn dat het onacceptabele krassen veroorzaakt in de plaat (dit verschijnsel heet 'aanladen'). De krassen leiden tot afkeuring van het product. Het aanbrengen van een beschermende coating op het gereedschap biedt mogelijkheden om het ontstaan van dergelijke klodders te voorkomen.
Ir. M.B. (Matthijn) de Rooij analyseerde het aanladen en ontwikkelde een meetmethode om de veranderingen aan een (gereedschap)oppervlak op microscopische schaal te kunnen meten. Deze methode gebruikte hij om de vorming van klodders te bestuderen. Daarnaast ontwikkelde hij een theoretisch model dat de vorming en de groei van deze klodders kan uitrekenen. Ook onderzocht hij in verschillende experimenten hoe het theoretische model gebruikt zou kunnen worden om aanladen te voorspellen in industriele dieptrekprocessen. Tijdens het onderzoek werkte hij samen met onder meer de TU's in Eindhoven en Delft, TNO-Industrie, TNO-TPD en verschillende industriele bedrijven.

promotor prof. ir. A.W.J. de Gee
informatie mw.drs. A.M. Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85
email a.m.dijkstra@veb.utwente.nl


projectplanning

promotie ir. R. de Boer, Faculteit Werktuigbouwkunde: 'Resource-constrained multi-project management. A hierarchical decision support-system'

Ondernemingen voeren ingewikkelde orders vaak uit in een projectstructuur. Verschillende afdelingen van een organisatie combineren daarbij hun kennis en middelen. Bij meerdere orders wordt tegelijk een beroep gedaan op de beschikbare mensen, machines, hulpmiddelen en ruimte. Terwijl ook snelheid geboden is. Het management heeft de taak zo snel en betrouwbaar mogelijk de orders af te leveren en daarin beslissingen over capaciteitsplanning en -scheduling te nemen. Ir. R. (Ronald) de Boer stelt dat de huidige productiepakketten onvoldoende steun bieden om aan de huidige eisen te kunnen voldoen. Ook de huidige literatuur biedt nog geen oplossingen. Hij ontwikkelde daarom een nieuw beslissingsondersteunend systeem (DSS) dat het management kan ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen bij complexe planningsprojecten: meerdere projecten moeten op tijd af zijn, terwijl er beperkte capaciteit beschikbaar is. Bovendien bestaat er vaak onzekerheid over benodigde middelen. Het door hem ontwikkelde systeem, Desicion Support Systeem genoemd, is eenvoudig te gebruiken en heeft een grafisch planbord. De Boer heeft het systeem vervolgens getest bij de Rijkswerf in Den Helder. Het blijkt dat door toepassing van technieken uit de operations research de doorlooptijden drastisch zijn te reduceren. Bovendien is, door onder meer met kleuren te werken, snel inzicht te krijgen in de belangrijkste capaciteitsproblemen. Het systeem geeft ook ondersteuning bij het maken van belangrijke beslissingen als de datum waarop het project gereed moet zijn, eventuele uitbreiding van capaciteit of welke activiteiten wanneer moeten worden uitgevoerd. De Rijkswerf wil graag het DSS gaan gebruiken. Ook andere bedrijven zijn enthousiast. Met het onderzoek heeft De Boer als eerste een brug geslagen tussen de praktijk en theorie. De promotie vond plaats op 6 november jongstleden.

promotor prof. dr. W.H.M. Zijm
co-promotor prof. dr. A. van Harten
informatie mw.drs. A.M. Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85
email a.m.dijkstra@veb.utwente.nl


Stellingen

Ir. G.J. Schaeffer, faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, Universiteit Twente:
In het jaar 2006 zal het wereldrecord op de 10 kilometer hardrijden op de (klap)schaats 12 minuten en 40 seconden bedragen.

Brandstofcelauto's staan in 2004 zeker niet in de Nederlandse showrooms te koop. Tien jaar later waarschijnlijk wel.

Ook CNN heeft begrepen dat Amsterdam de meest provinciale stad van Nederland is.

Ir. Werner Scheinhardt, faculteit Toegepaste Wiskunde, Universiteit Twente:
Rekening houdend met de strafmaat en pakkans, geldt voor veel misdrijven in Nederland dat de verwachte opbrengst - bezien vanuit het standpunt van de misdadiger - positief is.

Waar zekerheid heerst, is de situatie kansloos.