WETENSCHAPSAGENDA 97/13 11-09-97

Agenda

Samenvattingen promoties

Symposia/ congressen/ seminars/ manifestaties

Persberichten

Deze wetenschapsagenda is een periodieke uitgave van de Universiteit Twente. Zij verschijnt 20 maal per jaar in een oplage van 500 stuks. Bel of mail ons voor nadere informatie of een gratis abonnement.

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 43 85, E-mail: a.m.dijkstra@veb.utwente.nl


SAMENVATTINGEN PROMOTIES

Turbulente verbranding van kolengas milieuvriendelijker

2 oktober, 13.15 uur
promotie, ir. J.J.J. Louis, Werktuigbouwkunde: 'On turbulent combustion of coal gas'

In 1993 startte Demkolec in Buggenum de eerste elektriciteitscentrale op die werkt door kolenvergassing in combinatie met een gasturbine en een stoomturbine. Door de nieuwe centrale is de interesse voor de verbranding van kolengas toegenomen. De brandstof die de energiecentrale gebruikt is namelijk steenkool. Directe verbranding van de steenkool is erg slecht voor het milieu en daarom wordt de steenkool in een kolenvergassingsinstallatie eerst omgezet in kolengas. Na reiniging van het kolengas kan het daarna worden verbrand in een gasturbine om elektriciteit op te wekken. Ir. J.J.J. Louis ontwikkelt in zijn proefschrift een model dat de verbranding van kolengas in een gasturbine verbrandingskamer in detail kan beschrijven. Bij de start van de energiecentrale was hierover nog maar weinig bekend en gevreesd werd dat de kolenvergassing een hoge uitstoot van verbrandingsstoffen als stikstofoxides (NOx) en koolmonoxide (CO) zou geven. Louis heeft zijn model geverifieerd door metingen en toegepast op een gasturbine van General Electric. Zo is door het nieuwe inzicht ontwerp van branders mogelijk die door een schonere en efficientere verbranding beter zijn voor het milieu. Gasturbinefabrikanten kunnen met het model milieuvriendelijker ontwerpen.


promotor prof. dr. ir. J.J.H. Brouwers
informatie: drs. A.M. Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85
email: a.m.dijkstra@veb.utwente.nl

Nieuwe kansen voor ‘oude bekende’ in micro-elektronica

12 september 16.45 uur
promotie mw. ir. C. Salm : 'Polycrystalline Germanium-Silicon for Advanced CMOS Technologies'

Silicium en germanium zijn beide halfgeleiders, geschikt voor de fabricage van elektronische schakelingen. Omdat silicium over de beste eigenschappen beschikt - het is vooral beter te verwerken - heeft het zijn concurrent germanium grotendeels verdrongen en gezorgd voor een snelle opmars van de micro-elektronica. Germanium krijgt echter een nieuwe kans, zo blijkt uit het onderzoek van Salm. Een legering van germanium en silicium blijkt een uitstekend materiaal te zijn om er zeer kleine transistoren mee te maken. Bij het steeds verder verkleinen van de afmetingen op een chip komen de grenzen langzaam maar zeker in zicht, en investeren in nieuwe fabricagetechnieken is kostbaar. Gezocht wordt daarom ook naar nieuwe materialen. Een voordeel van de 'GeSi'-legering is dat de elektronica met bestaande technologie kan worden gemaakt. Niet de hele transistor bestaat eruit: Salm gebruikt de legering voor de gate, dat is het gedeelte dat als een soort kraan de stroomsterkte regelt.

Op deze manier kunnen de afmetingen van de gate omlaag tot kleiner dan een kwart micrometer, zonder dat de eigenschappen eronder lijden. In veel gevallen leveren de transistoren met GeSI zelfs betere prestaties. Het materiaal biedt daarom perspectief voor verdere miniaturisering, en Salm verwacht dat binnenkort de eerste fabrikanten het gaan toepassen.


promotor prof.dr. P.H. Woerlee
co-promotor prof.dr. H. Wallinga

informatie: ir. W.R. van der Veen, tel. 053-489 4244
email: w.r.vanderveen@veb.utwente.nl

CONGRESSEN/ SYMPOSIA/ SEMINARS/ MANIFESTATIES


Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen

MUMFORD COLLOQUIUM

Maandag 29 september 1997

van 11.00 uur tot 12.30 uur

TW C238

Richard Olson over:

The biologization of the social sciences in early 19th century Paris Richard Olson is bekend van een tweedelig werk over de culturele invloed van de natuurwetenschap: Science deified and science defied: the historical significance of science in Western culture. In het colloquium bespreekt hij de invloed van de biologie in de vroege ontwikkeling van de sociale wetenschappen. Twee van de belangrijkste kenmerken hiervan zijn het gebruik van organische metaforen ontleend aan de geneeskunde en de levenswetenschappen en de afwijzing van mechanicisme en 'methodologisch individualisme'. Olson bespreekt deze elementen in het werk van Cabanis, Say en Saint-Simon en hun oorsprong in de Parijse geneeskunde en biologie van hun tijd.

Voor het bijwonen van het Mumford Colloquium wordt u uitgenodigd door de vakgroepen Geschiedenis Filosofie van Wetenschap en Techniek Systematische Wijsbegeerte

Inlichtingen: (053) 489 32 97 of (053) 489 33 53