WETENSCHAPSAGENDA 97/07 23-04-1997

Agenda

Samenvattingen promoties

Persberichten

Stellingen

Deze wetenschapsagenda is een periodieke uitgave van de Universiteit Twente. Zij verschijnt ± 20 maal per jaar in een oplage van 500 stuks. Bel ons voor nadere informatie of een gratis abonnement.

Bij voldoende belangstelling kunnen wij de Wetenschapsagenda ook verspreiden via E-mail. Bel hiervoor 053-4894075 of mail: a.m.dijkstra@veb.utwente.nl


AGENDA

*24 april, 15.00 uur Promotie
ir. C. Damen
Technische Natuurkunde
'Reactive patterning techniques for high-Tc superconductors'

*24 april, 16.45 uur Promotie ir. L. van der Steen
Elektrotechniek
'Damping of stick-slip torsional drillstring oscillations'

*25 april, 13.15 uur Promotie
ir. K.H. de Haas
Technische Natuurkunde
'Rheology and Deformation of Dispersed Lipid Bilayer Vesicles'

*25 april, 15.00 uur Promotie
ir. J.L.G. Steenhuijsen
Elektrotechniek
'Stress and strain in atheroclerotic arteries during balloon angroplasty'

*2 mei 15.00 uur Promotie
Ir. E.J. Banning
Technische Natuurkunde
' On the dynamics of two coupled, parametrically driven pendulums - mode competition and transitions tot chaos -'


*2 mei 16.45 uur Promotie
Ir. R.F.M. Kleissen
Elektrotechniek
'Properties of computer averaged surface electromyographic profiles'
*15 mei 13.15 uur Promotie
Liu Qing
Chemische Technologie
'Hydroxyapatite / polymer composites for bone replacement'


*15 mei 15.00 uur Promotie
Li Shihong
Chemische Technologie
'Bamboo for Engineering and Biomedical Applications: Biomimetic Studies'


*15 mei 16.45 uur Promotie
drs. W.T.S. Huck
Chemische Technologie
'Synthesis, characterization and functioanlization of nanosize metallodendrimers'


*16 mei 13.15 uur Promotie
ir. E.R. Cornelissen
Chemische Technologie
Mebrane Fouling: Causes and Consequences


*16 mei 15.00 uur Promotie
Mw.ir. M.P. Oude Wolbers
Chemische Technologie
'Lanthanide Ion Complexes and their Luminescent Properties'


*16 mei 16.45 uur Promotie
Ir. P. Leijdekkers
Elektrotechniek
'Multimedia Services in Open Distributed Telecommunications Environments'


*22 mei 16.45 uur Promotie
drs. A.M. Weenink
Bestuurskunde
'Overvloed en onvermogen'


*22 mei 16.45 uur Promotie
Ir. A.A. Woering
Werktuigbouwkunde
'The Optimization of Mixing of Viscous Fluids'


*23 mei 13.15 uur Promotie
Ir. M. van der Zee
Chemische Technologie
'Stucture-biogradability relationships of polymeric materials'


*23 mei 16.45 uur Promotie
Ir. B.W. van de Waal
Technische Natuurkunde
'The FCC/HCP dilemma'


*29 mei 16.00 uur Oratie
prof. dr.ir. Noordermeer
Chemische Technologie


*29 mei 13.15 uur Promotie
ir. J.L.G. Steenhuijsen
Elektrotechniek
'Stress and strain in atheroclerotic arteries during balloon angroplasty'


*30 mei 13.15 uur Promotie
dipl.ing. T.R. Knösche
Technische Natuurkunde
'Functional Brain Imaging Based on EEG and MEG'


*30 mei 15.00 uur Promotie
Ir. P.G.A. Sijben
Informatica
Qos Management ing Multimedia Workstations


*30 mei 16.45 uur Promotie
Ir. H.G. Bekker
Technische Natuurkunde
CLOPW: a mixed basis set full potential electronic structure method

De met * gemerkte evenementen betreffen nieuw opgenomen activiteiten t.o.v. de vorige uitgave van de Wetenschapsagenda. Promoties en Oraties: Tenzij anders vermeld vinden alle promoties en oraties plaats in het BB-gebouw, zaal 2.

SAMENVATTINGEN PROMOTIES

levensduur en betrouwbaarheid van chips

11 april 1997, 16.45 uur

promotie ir. D.C.L. van Geest: 'Simulation and Optimisation of Circuit-level Reliability for Long-term Failure Mechanisms'

Het gedrag van elektronische schakelingen kan in de loop van de tijd veranderen. Uiteindelijk is zelfs falen mogelijk. Dit komt ondermeer door het verschijnsel electromigratie, dat optreedt in geintegreerde schakelingen waardoor metaalionen 'verhuizen' en verbindingen verbroken kunnen worden. Electromigratie speelt in toenemende mate een rol omdat de afmetingen op de chip steeds kleiner worden en de gebruikte frequenties steeds hoger. Om dit soort gedrag te voorspellen en uitspraken te doen over de levensduur van een complete printplaat - met meerdere chips en andere componenten - is gedetailleerd inzicht in de faalmechanismen nodig. Van Geest combineerde concepten uit de systeembedrijfszekerheid en de statistiek met optimalisatiemethoden, gebaseerd op fysische principes. Deze combinatie van de beste eigenschappen van beiden leidde tot een gereedschap waarmee al in een vroeg stadium van circuit­ontwikkeling voorspelling en optimalisatie van bedrijfszekerheid mogelijk is.

promotoren prof.dr. -Ing. O.E. Herrmann, prof.dr.ir. A.C. Brombacher

informatie ir. W.R. van der Veen, telefoon (053) 489 42 44.

reologie en vervorming macroscopisch mechanisch gedragsonderzoek

25 april 1997 13.15 uur
promotie ir. K.H. De Haas: 'Rheology and Deformation of Dispersed Lipid Bilayer Vesicles'

Ir. K.H. de Haas onderzoekt het macroscopisch mechanisch (reologisch) gedrag, zoals elasticiteit en viscositeit van dispersies van capsules. Dispersie is het voorkomen van deeltjes in een vloeistof. Bloed en sommige cosmetische produkten zijn daarvan voorbeelden. Een capsule is een vescicle, een vloeistofdruppel omringd door een lipide dubbellaag, gedispergeerd in dezelfde vloeistof. Deze capsules met een diameter varierend van 20 nanometer tot 100 micrometer, vormen de basis van dierlijke cellen. De Haas bekijkt in zijn proefschrift de vervormbaarheid van een vesicle en het reologische gedrag van een vesicle in dispersie. Om inzicht te krijgen in dit gedrag is begrip van de vervorming van de capsules en mechanische eigenschappen van de capsulewand onontbeerlijk. Voor de bepaling van vervorming van vesicles in een modelstroming ontwikkelde de Haas een uniek meetinstrument. Het instrument is puur technologisch en extreem nauwkeurig. Zijn reologische metingen en de eerste vervormingsmetingen van vesicles ooit, ondersteunen resultaten in de literatuur.

Het onderzoek naar de vervorming van capsules en het macroscopisch gedrag van capsule-dispersies staat nog in de kinderschoenen, maar is op dit moment volop in beweging. De Haas vergroot met zijn theoretische modelvorming en de bouw van het unieke meetinstrument het bereik van de reologie.

promotor prof.dr. J. Mellema
co-promotor dr.ir. C. Blom
informatie drs. A.M. Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85, email: a.m.dijkstra@veb.utwente.nl

STELLINGEN


dhr. Qing Liu, faculteit Chemische Technologie, Universiteit Twente:

Cooking is actually doing a chemical experiment although most of people do not realize this. In the cooking process the reation time and temperature are very important.

A wise person is a person who thinks harder and does smarter.

Knowlegde and experience are both quite important to a scientific researcher. One can get knowlegde by doing nothing but reading, however, one can never get experience by doing nothing.

Interactions between the two phases in composites are also essential to achieve better properties. Interactions between two countries are also essential to acieve better mutual understanding and mutual benefits. The exchange students is a kind of 'coupling agent' for this purpose.