Zie Promotiekalender

Promotie Petra Steinmann

stelselwijziging forensische zorg - verklarend onderzoek naar een centralisatie van sturing in de zorg

Voor meer informatie zie de Engelse website.