Zie Promotiekalender

Promotie Maarten Hoekstra

The contributions of the business case - de bijdragen van de businesscase - een verkennend onderzoek naar de functies en de eigenschappen van een nieuw besluitvormingsinstrument in de (semi)-publieke sector

Voor meer informatie zie de Engelse website.