Zie Promotiekalender

UITGESTELD NAAR 23 MAART 2022 - Promotie Stefan Engelhard | Blood flow quantification in the aortoiliac arteries: from bench to bedside

Blood flow quantification in the aortoiliac arteries: from bench to bedside

Voor meer informatie zie de Engelse website.