Zie Eredoctoraten

Eredoctor Jean-Marie Lehn

Op 29 november 1991 kreeg prof. dr. Jean-Marie Lehn een eredoctoraat uitgereikt door de Universiteit Twente voor zijn baanbrekende scheikundig onderzoek.

Lehn heeft zijn eredoctoraat te danken aan zijn werk op het gebied van de supramoleculaire chemie, een vakgebied dat aan de UT zeer prominent aanwezig is.

Toen aan Jean Marie Lehn in 1991 door de UT een eredoctoraat werd toegekend hield hij een zeer beeldend verhaal over het vakgebied, dat hij omschreef als “Moleculaire Sociologie”. Lehn: “Net als bij mensen kunnen we aan moleculen eigenschappen toekennen. Het ene type klit graag bij elkaar, het andere is bij voorkeur alleen”.

Jean-Marie Lehn

Prof. dr. Jean-Marie Lehn

Carrière

Lehn verkreeg zijn ‘Docteur es Sciences (Ph.D.) in juni 1963. In 1966 kreeg Lehn een positie als assistent professor aan de scheikundeafdeling van de Universiteit van Straatsburg. Zijn onderzoek focuste zich op de fysieke omvang van moleculen en synthetiseren van componenten. In 1968 slaagde hij in het synthetiseren van kooiachtige moleculen, met een ander molecuul erin. Dit was de basis voor een heel nieuw veld van scheikunde. Deze cryptanden, zoals Lehn ze noemde, werden zijn grootste interesse. Begin 1970 werd Lehn aangesteld als universitair hoofddocent en in oktober van hetzelfde jaar promoveerde hij tot hoogleraar. Hij bracht twee semesters door als gasthoogleraar aan Harvard University. In 1979 werd hij verkozen tot voorzitter van de ‘Chimie des Interacties Moléculaires’ aan het Collège de France in Parijs. Zijn wetenschappelijke werk is beschreven in zo’n 400 publicaties en overzichtswerken. 


In optocht naar de Twentse schouwburg

In optocht naar de Twentse Schouwburg

Lehn over het eredoctoraat

“Toen ik hoorde dat ik een eredoctoraat van de Universiteit Twente mocht ontvangen was ik enorm verheugd en ik voelde me vereerd. Ik ken de Universiteit Twente als een zeer goede organisatie waar ik gerespecteerde vrienden en collega’s heb. Het is prettig dat er collega’s bij de Universiteit Twente zijn met dezelfde interesses in vergelijkbare onderzoeksonderwerpen als ik”.

Jean-Marie Lehn Jean-Marie Lehn

Prof. dr. Jean-Marie Lehn

Advies aan jonge wetenschappers of studenten

“Ik heb weleens geschreven: " Wetenschap vormt de toekomst van de mensheid, doe mee!"