HomeNieuwsUT-hoogleraar Ellen Giebels lid van nieuw opgerichte Wetenschappelijke Adviesraad Politie

UT-hoogleraar Ellen Giebels lid van nieuw opgerichte Wetenschappelijke Adviesraad Politie

De politie, bestuurders en andere partijen die er belang in stellen, kunnen voortaan beschikken over de adviezen van de Wetenschappelijke Adviesraad Politie. De raad is een onafhankelijk orgaan, dat de korpsleiding gevraagd en ongevraagd adviseert over de functie en het functioneren van de politie. Op woensdagavond 20 september is de Wetenschappelijke Adviesraad Politie in bijzijn van korpschef Henk van Essen geïnstalleerd. Eén van de leden van de raad is Ellen Giebels, Hoogleraar Psychologie van Conflict en Veiligheid aan de Universiteit Twente.

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie publiceert jaarlijks twee of meer afgewogen en wetenschappelijk gefundeerde adviezen. De nadruk ligt daarbij op brede vraagstukken met betekenis voor de langere termijn. De adviezen kunnen een rol spelen bij het agenderen en het aanjagen van het publieke debat over maatschappelijke vraagstukken die betrekking hebben op de functie van de politie, of daaraan raken. Ook draagt het optreden van de raad bij aan het versterken van de verbinding tussen de politie en de academische wereld.

Volgens korpschef Henk van Essen zijn kennis en onderzoek onmisbaar voor het ontwikkelen van een visie en strategie van het korps op grote thema’s. Van Essen: ‘De politie moet het voortouw kunnen nemen in voor de politie relevante en vaak lastige vraagstukken. Door het inbrengen van beschikbare kennis en wetenschappelijk onderzoek, draagt de Wetenschappelijk Adviesraad Politie bij aan de kwaliteit van het debat.’

Meer over de Wetenschappelijke Adviesraad Politie vind je op https://www.politie.nl/nieuws/2023/september/21/00-wetenschappelijke-adviesraad-politie-van-start.html