Zie Nieuws

Innovatieve beoordeling van het vak Statistiek op de UT

De International Journal of Mathematical Education in Science and Technology heeft een artikel gepubliceerd over een door wiskundehoogleraar Nelly Litvak en Fulya Kula ontwikkelde online no-exam beoordelingsopzet van Statistiek. Dit ontwikkelden zij voor derdejaars bachelorstudenten Werktuigbouwkunde. De ‘journal’ is een gerenommeerd wereldwijd platform waarop vernieuwende manieren van wiskundeonderwijs gepubliceerd worden. Nelly (faculteit EEMCS) is erg blij met de erkenning en aandacht voor deze revolutionaire methode: “Een prestatie van een hele club mensen.”

Het idee van deze digitalisering is ontstaan uit de praktijk. Nelly geeft vanaf 2006 statistiek aan studenten Werktuigbouwkunde en is al jaren bezig om de lessen en toetsen aantrekkelijk te houden. Nelly: “Ik ben zelf een wiskundige, dus toen ik gevraagd werd naar voorbeelden van toepassingen van statistiek in de werktuigbouwkunde kon ik die niet veel geven. Daarom moedigde ik studenten aan om daar zelf over na te denken voor bonuspunten. Die voorbeelden gebruikte ik dan in de lessen. Op die manier bouwde ik een hele bibliotheek aan praktijkvoorbeelden op. Dit kwam ook erg van pas toen ik op een gegeven moment ging experimenteren met quizjes in de colleges.”

Drijfveer: mensen iets bijbrengen

Zo’n drie jaar geleden merkte Nelly dat er minder belangstelling was voor de colleges. “Bij de evaluatie vroegen studenten weer om voorbeelden uit de praktijk, terwijl die gewoon in de lessen zaten. De studenten gingen daar echter niet meer heen en waren alleen gericht op de tentamens. Die constatering raakte me wel, want ik wil vooral mensen iets bijbrengen. Op die manier van toegevoegde waarde zijn. Opnieuw ging ik met mijn colleges aan de slag. Ik maakte de lessen interactiever en knipte het in kleinere stukjes. Alles om ze meer aan te laten sluiten op de leefwereld jongeren.”

Bij toeval klaar voor online lesgeven

“In 2019, in de herfst, ben ik begonnen met het opnemen van colleges. Ik de jaren daarvoor had ik dat eigenlijk allemaal al voorbereid. Door de praktijkvoorbeelden, de quizjes en het opknippen in kleinere stukjes van de informatie. Ik was mooi op tijd, want pas in kwartiel drie werd statistiek gegeven. Andere mensen zeiden… je bent gek, waarom stop je daar zoveel energie in? En toen kwam Covid… dat had ik natuurlijk niet zien aankomen, maar ik had wel al mijn online lessen klaar.”

Systeemcrash

Terwijl veel collega’s nog worstelden met de gewone online lessen, was Nelly aan het nadenken over de tentamens. “Statistiek werd op een hele traditionele manier geëxamineerd, maar online kon dat niet. In eerste instantie koos ik voor een examen met multiple choice vragen, waarbij de studenten uitleg moesten geven met zelf opgenomen video’s. De bedoeling was goed, maar sommige studenten zeiden achteraf dat dit het meest stressvolle tentamen in hun carrière was… doordat de studenten allemaal hun video’s gingen uploaden, crashte het systeem…”

Examen afgestemd op studenten

Nelly vervolgt: “Toch was ik niet meer te stoppen. Ik kwam op het juiste moment in contact met Fulya Kula, onderwijskundige en toevallig gepromoveerd op het doceren van statistiek. Samen hebben we deze methode ontwikkeld die voortborduurt op alle voorgaande ervaringen. In plaats van een standaard tentamen, lieten we de studenten zelf praktische problemen bedenken en oplossen. Cruciaal hierbij was dat we de studenten ondersteunden door een zeer duidelijke structuur aan te bieden van het cursusmateriaal, de leerdoelen en de vereisten. Tegelijk lieten we de studenten voldoende ruimte om de eindopdracht af te stemmen op hun interesses, creativiteit en wiskundige vaardigheden.”

Noodzaak: online learning team

De vernieuwde methode van examinering was niet gelukt zonder de hulp van vele collega’s benadrukt Nelly: “Erik Faber gebruikt ook opdrachten in zijn vak. Hij leerde ons hoe we het volume en de spreiding van de stof in de opdracht kunnen bepalen. Nico Rutten heeft bijvoorbeeld geholpen met het plaatsen van de modules op canvas, Chantal Scholten met het opzetten van het schema met casestudies en de diagnostische toetsen en Martin Bosker met de video-opnames. Dit is niet iets wat je er als docentonderzoeker voor al je vakken zo even bij doet, daarvoor heb je echt een team nodig,” wil Nelly er maar mee zeggen. “Als je écht aan online learning wilt doen bij een vak, dan zul je daar een speciaal team voor moeten formeren. Met een docent, een onderwijskundige en een e-learning specialist.”

Leren kost tijd

Nelly is blij met de resultaten. “De kwaliteit van de opdrachten was veel hoger dan verwacht en we hadden ook meer geslaagden dan verwacht.” Toch waren er zeker verbeterpunten. “Bijna alle studenten vonden het bijvoorbeeld teveel werk. Dat klopte ook wel, de eindopdracht was te groot en volgend jaar passen we dat aan. Wij menen echter dat één van de redenen voor de ervaren hoge werklast was dat de studenten beter leerden. Dat bleek bijvoorbeeld uit de meestal correcte toepassing en uitleg van de methodologie. Grondig leren, vergt nu eenmaal meer tijd! Verschillende studenten zeiden dat ze het leuk vonden om aan de opdracht te werken. Een reactie van één van hen: Ik denk dat deze vorm van examineren een nette manier is om een student de inhoud van de cursus te laten begrijpen zonder dat het leidt tot hoge stressniveaus en ik vond het daarom een leuk project om te doen.

De beschrijving van de methode is te vinden op International Journal of Mathematical Education in Science and Technology.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)