Zie Nieuws

Campus Universiteit Twente vanaf vandaag rookvrij

Vanaf vandaag, maandag 30 maart 2020, is de gehele campus van de Universiteit Twente, met uitzondering van het woongebied, rookvrij. Hiermee draagt de universiteit bij aan de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van haar studenten en medewerkers en biedt hen een gezonde leer- en werkomgeving.

Bestaande facilitaire voorzieningen, zoals rookabri’s en doofpotten, worden op het gehele campusterrein verwijderd en er worden duidelijke borden en een nieuwe groene belijning geplaatst. Inzake de handhaving wordt uitgegaan van de bestaande gedragscode en huisregels, die voldoende handvatten bieden voor studenten en medewerkers om elkaar op respectvolle manier aan te spreken op ongewenst gedrag.

Stopprogramma’s voor medewerkers en studenten

De UT ondersteunt haar medewerkers en studenten die willen stoppen met roken. We bieden daarom hulp en begeleiding aan die kunnen helpen bij het waarmaken van stopintenties. In aanloop naar 30 maart konden medewerkers zich al inschrijven voor de verschillende groepstrainingen. Helaas kunnen deze groepstrainingen tot 1 juni niet doorgaan vanwege de landelijke maatregelen rondom het coronavirus. Deelnemers zijn hierover persoonlijk geïnformeerd en er worden nieuwe data gepland voor na de zomer. Medewerkers die een steuntje in de rug willen, kunnen zich nog steeds aanmelden voor een groepstraining via www.utwente.nl/rookvrij.

Op weg naar een rookvrije generatie in 2040

Met het rookvrij maken van de campus geeft de UT uitvoering aan de nieuwe Tabaks- en Rookwarenwet die roken per 1-1-2020 niet meer toestaat op terreinen van onderwijsinstellingen en die per 1-8-2020 gehandhaafd zal worden. Ook sluit het goed aan op de toegenomen medische signatuur van de universiteit en ondersteunt de Universiteit Twente het doel van het Nationaal Preventieakkoord (d.d. november 2018) waarin de regering inzet op een gezonder Nederland, waar kinderen en jong volwassenen rookvrij opgroeien en niet meer verleid worden om te beginnen met roken, met als doel een rookvrije generatie in 2040.

‘Zien roken doet roken’. Dat blijkt ook uit het draagvlakonderzoek dat door de faculteit BMS van de UT is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat veel studenten pas beginnen met roken op het moment dat hun studentenleven op de campus begint. Met het rookvrij maken van de campus wil de UT bijdragen aan een rookvrije generatie in 2040.

Meer informatie over de rookvrije campus en hulp en begeleiding voor mensen die willen stoppen met roken is te vinden op deze pagina