Zie Nieuws

Jan Willem Timmerman benoemd als portefeuillehouder bedrijfsvoering faculteit TNW

Het College van Bestuur heeft Jan Willem Timmerman benoemd als portefeuillehouder bedrijfsvoering bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). Zijn benoeming gaat in per 1 januari 2021 en is voor de duur van vier jaar. Hij volgt daarmee Christy Schoonheijt op, die ervoor heeft gekozen met ingang van 2021 nieuwe wegen te bewandelen en daarmee afscheid neemt van de UT.

Jan Willem is vanaf 2008 in dienst bij de UT. Hij startte als project controller bij de faculteit Engineering Technology. In 2012 maakte hij de overstap naar het ITC waar hij tot 2016 senior projectbeheerder was. Daarna vervulde hij de functie van hoofd financiën bij de faculteit TNW. Naast zijn inzet bij de UT is Jan Willem actief als gemeenteraadslid in zijn woonplaats Wierden. 

De benoemingsadviescommissie, de facultaire adviescommissie als ook de faculteitsraad hebben zich positief uitgesproken over de benoeming van Jan Willem Timmerman. Jennifer Herek over de benoeming van Jan Willem: “Jan Willem is een goede manager, kent de faculteit goed en is betrokken bij UT-brede ontwikkelingen. Hij is iemand die gericht is op continue verbeteren. Zijn verbindende en coöperatieve karakter maken hem een waardevolle aanvulling op ons faculteitsbestuur.”

Jan Willem zelf over zijn benoeming: “Het is een geweldige kans om de positie van portefeuillehouder bedrijfsvoering in te mogen vullen. Faculteit TNW is een bruisende faculteit waar we samen zorgen voor uitmuntend onderwijs en onderzoek. Ik ben trots om dit vertrouwen te krijgen en bij te dragen aan de uitdagingen die de komende jaren op ons afkomen.”

Het College ziet uit naar de samenwerking met Jan Willem Timmerman en wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol.

Contactpersoon: Bertyl Lankhaar, woordvoerder College van Bestuur, M: 06 2002 7435

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB) (aanwezig ma-vr)