Zie Nieuws

Freek van der Meer benoemd als nieuwe decaan faculteit ITC

Het College van Bestuur heeft professor Freek van der Meer benoemd als nieuwe decaan voor de faculteit ITC van de Universiteit Twente. Zijn benoeming gaat in op 1 april 2020 en is voor de duur van vier jaar. Van der Meer volgt hiermee professor Tom Veldkamp op, die de afgelopen acht jaar decaan was van deze faculteit en deze tot april 2020 blijft vervullen.

Professor Van der Meer heeft een achtergrond in de geologie en geofysica. In zijn onderzoek richt hij zich op geologische remote sensing en op veld- en luchtsensoren in hydrothermische-, petroleum- en geothermische systemen, gericht op de bijdrage van aardwetenschappen aan de energietransitie.

Naast het bekleden van zijn leerstoel ‘Geothermal Energy and Earth Resources,‘ is Van der Meer portefeuillehouder onderwijs en capacity development in het faculteitsbestuur van het ITC.

Professor Van der Meer is ook zeer actief in het onderwijs van ITC. Naast het begeleiden van meer dan 100 masterstudenten, heeft hij onder andere bijgedragen aan het ontwerp van de opleidingen ‘Applied Earth Sciences’ in 2002, ‘Applied Remote sensing specialization’ in 2017-2018 en aan alle ITC-kernmodules.

Naast zijn huidige functies, vervult Van der Meer ook diverse nevenfuncties. Zo is hij sinds 2015 medevoorzitter van de werkgroep capaciteitsopbouw van de Group on Earth Observations (GEO). In 2016 is hij lid geworden van Aardned. Vanaf 2019 is hij lid van de stuurgroep Sector Plan Earth Sciences. Verder is Van der Meer Editor in Chief van het wetenschappelijk tijdschrift International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation.

Freek van der Meer zelf over zijn benoeming: “Ik ben vereerd en trots. Ik heb er zin in de uitdaging aan te gaan om in het kader van Shaping2030 te werken aan het verder versterken van de positie van de UT en ITC nationaal en internationaal. Ook kijk ik er naar uit om spannende nieuwe verbindingen te maken tussen faculteiten en instituten.”

Zowel de adviescommissie als de faculteitsraad zijn positief over de benoeming van Van der Meer. Er is een groot vertrouwen in zijn vermogen om de toekomstige ambities van de faculteit ITC mede vorm te geven. Ook Thom Palstra, rector magnificus, is verheugd met deze benoeming: “Freek van der Meer heeft veel ervaring als vakgroepvoorzitter en als lid van het faculteitsbestuur. Hij kent de faculteit goed, maar heeft ook veel kennis van de grotere processen op universitair niveau. We zien in Freek een teamspeler die probeert win-win-situaties en synergie te creëren.”

Het College ziet uit naar de samenwerking met Freek van der Meer en wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol.

K. Hovestad - Bekmann (Kim)
Persvoorlichter (aanwezig ma, di-ochtend, do)
drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB) (aanwezig ma-vr)