Zie Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst UT en ZGT

ZGT en de Universiteit Twente (UT) gaan nog nauwer samenwerken op gebied van onderzoek en ontwikkeling van oplossingen voor gepersonaliseerde, patiëntgerichte zorg. Daarvoor hebben beide partijen op 28 november – de dag voor de opening van het nieuwe Technisch Medisch Centrum van de UT – een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst getekend. 

De twee organisaties zien grote voordelen in de actualisering en intensivering van hun samenwerking. “Een intensieve samenwerking tussen medisch professionals en onderzoekers is van groot belang voor het daadwerkelijk van realiseren van impact in de zorg, zoals we die als UT nastreven”, stelt collegevoorzitter Victor van der Chijs van de Universiteit Twente. “We zijn dan ook zeer verheugd over deze hernieuwde samenwerking met ZGT. Het is een mooi voorbeeld van hoe de UT samenwerkt met diverse partners uit het Twentse MedTech ecosysteem.” Ook Hilde Dijstelbloem, voorzitter van de Raad van Bestuur van ZGT, is zeer blij met de intensivering van de relatie met de UT. “We kunnen onze medische kennis en onze wetenschappelijke werelden verbinden en samen bouwen aan technische ontwikkelingen waarmee we onze patiënten nog beter kunnen helpen en verzorgen. Wetenschap neemt al een prominente plaats in binnen ons ziekenhuis, we hebben bijvoorbeeld een eigen Wetenschapsbureau. Maar in deze constructie krijgt deze wetenschappelijke kennis nog eens een enorme boost. We realiseren zo een kwaliteitsimpuls voor de regionale zorg en de doorontwikkeling van onze topklinische zorggebieden." 

Primair zetten de UT en ZGT in op complexe diabetes, traumachirurgie bij kwetsbare ouderen, oncologie met name borstkanker en prostaatkanker en optimalisatie van logistieke processen. De instituten werken hierbij onder andere aan nieuwe oplossingen, binnen bijvoorbeeld de medisch beeldvorming, om afwijkingen eerder en beter kunnen vaststellen. Dit wordt al gedaan bij vaatlijden, voetwonden en tumoren. Daarnaast ontwikkelen ze gezamenlijk slimme sensormethoden en -technologie die continue de gezondheidsstatus van de patiënt kunnen monitoren, zowel in het ziekenhuis als thuis. Op die manier wordt de behandeling nog persoonlijker gemaakt en kunnen complicaties of onvoldoende herstel sneller worden gesignaleerd. Ook gaan UT en ZGT ervoor zorgen dat een patiënt niet meer onderzoek krijgt dan strikt noodzakelijk is en niet langer in het ziekenhuis blijft dan nodig is. Ten slotte onderzoeken de twee Twentse organisaties hoe ze ook op het gebied van onderwijs zowel regionaal, landelijk als  internationaal samen kunnen werken.

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)