Zie Nieuws

In kaart brengen van de toegang tot hulpbronnen en kansen voor duurzame ontwikkeling Zijn we er al?

Hoe lang duurt het om van A naar B te komen en wat zijn de 'kosten' om dat te doen? In een recent artikel in het tijdschrift Nature Scientific Data publiceren Andy Nelson (hoogleraar Ruimtelijke Landbouw en Voedselzekerheid aan de Universiteit Twente) en collega's negen nieuwe wereldwijde en ruimtelijk gedetailleerde datasets die de reistijd naar de mogelijkheden, middelen en diensten in kaart brengen. Die normaal gesproken geconcentreerd zijn in stedelijke gebieden. De publicatie geeft ook een eerste ruimtelijke validatie van de onderliggende mondiale modellen en laat zien dat de reistijdsschattingen in veel regio's plausibel en bruikbaar zijn.

De toegang tot voedsel, water, onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid houdt verband met het welzijn van de mensen en hun vermogen om economisch actief te zijn. Toegankelijkheid is simpelweg een eerste vereiste voor veel basisbehoeften. Maar wie heeft toegang en wie niet? Andy Nelson en collega's beantwoorden deze vraag met negen nieuwe wereldwijde en ruimtelijk gedetailleerde datasets. Professor Nelson stelt: "De dataset verbetert de bestaande informatie door te erkennen dat de grootte van de stad van belang is in termen van de middelen en diensten die ze leveren. Er is behoefte aan het meten van de fysieke toegang tot steden van verschillende groottes, iets wat nog niet eerder wereldwijd expliciet aan de orde was gekomen.

De fysieke toegang tot middelen schatten

Deze werkzaamheden maken deel uit van lopend onderzoek om de fysieke toegang tot middelen in te schatten, om vast te stellen waar er ongelijkheden in de toegang bestaan, waar er mogelijkheden zijn om de toegang te verbeteren en om de daaruit voortvloeiende voordelen te beoordelen. Zoals in de publicatie wordt opgemerkt "kunnen ongelijkheden in de toegang tot hulpbronnen leiden tot grotere sociale en economische verschillen. Slecht geplande uitbreidingen van vervoersnetwerken kunnen ook de natuurlijke omgeving aantasten, wat kan leiden tot ontbossing en overexploitatie van gemakkelijk toegankelijke natuurlijke hulpbronnen. Aan de andere kant kunnen goed geplande verbeteringen van de toegankelijkheid leiden tot betere resultaten op het gebied van de gezondheid, de welvaart en de economische middelen en tegelijkertijd de milieueffecten beperken".

 

We hopen dat deze modellen van toegankelijkheid verder worden ingevoerd en ontwikkeld in de context van duurzame ontwikkelingAndy Nelson

Het onderzoek is een bijdrage aan de ontwikkeling van een groter scala aan wereldwijde toegankelijkheidsindicatoren voor het jaar 2015, die de toegang tot de verschillende hulpbronnen, diensten en mogelijkheden die beschikbaar zijn in nederzettingen met verschillende bevolkingsgroottes weergeven. Het onderzoek, de methoden, de gegevens en de code werden gepubliceerd als Open Access-middelen. "We hopen dat deze modellen van toegankelijkheid verder worden ingevoerd en ontwikkeld in de context van duurzame ontwikkeling", zegt professor Nelson.

Toepassingen gerelateerd aan duurzame ontwikkeling

Deze nieuwe ruimtelijke lagen van globale informatie over reistijd worden nu al gebruikt voor onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het ene team gebruikt de gegevens om een schatting te maken van het voedselverlies en de transportkosten tussen boerderijen en steden, terwijl een ander team kijkt naar de veranderende relatie tussen plattelands- en stedelijke gebieden en de economische ontwikkeling in de 21e eeuw. Bij ITC zijn de reistijdmodellen gebruikt in MSc-programma's en korte cursussen om de reistijd naar gezondheidszorginstellingen en het verlies van toegankelijkheid als gevolg van natuurrampen te bekijken.

Meer informatie

De dataset is ontwikkeld door Andy Nelson bij ITC in samenwerking met Andrea Cattaneo en Theresa McMenomy van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, Dan Weiss van de Universiteit van Oxford, Jacob van Etten van Bioversity International en Jawoo Koo van het International Food Policy Research Institute. Het werd ondersteund door een subsidie van het CGIAR Platform for Big Data in Agriculture - CSI Mini-Grants for Open Geospatial Datasets. Het onderzoek wordt gepubliceerd als Open Access en is hier te vinden:

Open Access artikel over de wereldwijde datasets

Nelson, A. D., Weiss, D., van Etten, J., Cattaneo, A., McMenomy, T., & Koo, J. (2019) A suite of global accessibility indicators. Nature:Scientific Data, 6, 1-9. [266]. https://doi.org/10.1038/s41597-019-0265-5

De datasets en de code die gebruikt wordt om ze te genereren en te valideren

Nelson, A. (2019) Travel time to cities and ports in the year 2015. figshare, https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7638134.v3

Gerelateerd werk aan het wereldwijd in kaart brengen van de toegankelijkheid van steden en havens

Accessibility to cities in 2015 https://map.ox.ac.uk/research-project/accessibility_to_cities/

Travel time to cities in 2000 https://forobs.jrc.ec.europa.eu/products/gam/index.php

K.W. Wesselink MSc (Kees)
Communicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)