Zie Nieuws

Scope-7 Inspectie met succes afgerond

Het afgelopen jaar hebben we met succes de Scope-7 Inspectie (brandstoftoevoerleidingen) afgerond. Het team bestaande uit Andre de Brouwer, Bastiaan Veneman van het Facilitair Bedrijf, de contractanten (Veolia en de BAM Infra Energie & Water Noord-Oost bv) in nauwe samenwerking met Erik Schokkin (HR-VGM) en van Empel (Inspecties en Advisering) en de Gemeente Enschede hebben dit mogelijk gemaakt. In totaal is meer dan 14 km aan gasleidingen geïnspecteerd in de bodem van het terrein en in de gebouwen.

Brandstoftoevoerleidingen dienen bij ingebruikname, en vervolgens periodiek, geïnspecteerd te worden. In het Activiteitenbesluit (onderdeel van de Wet Milieubeheer) maken ze deel uit van de inspectieverplichting. Bij aardgas als brandstof betreft het de leiding van het leverpunt van de gasleverancier (de gasmeter) tot de verwarmings- of stookinstallatie.