Zie Nieuws

Suzanne Hulscher lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Suzanne Hulscher, hoogleraar waterbeheer aan de Universiteit Twente, is voorgedragen als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De ministerraad stemde op 15 maart in met de voordracht en Hulscher wordt binnenkort benoemd door de Koning. 

De WRR over de voordracht van Suzanne Hulscher:
“Met de komst van Hulscher wordt de raad versterkt in zijn disciplinaire breedte en aandachtsterreinen. Hulscher behoort tot de top in haar vakgebied en heeft als onderzoeker laten zien oog te hebben voor de maatschappelijke effecten. Hulscher brengt de technisch en natuurwetenschappelijke disciplines binnen bij de WRR.”

Eer

Hulscher is vereerd met de voordracht voor de WRR: “Ik zie dit als grote eer. Met deze benoeming komen voor mij wetenschappelijk onderzoek en de samenleving nog dichterbij elkaar, dat is erg belangrijk en tegelijkertijd nog altijd een uitdaging. Ik ga samen met de andere WRR-leden deze uitdaging graag aan.”

Over Suzanne Hulscher

Prof. dr. Suzanne Hulscher (1966) is hoogleraar waterbeheer aan de UT. Ze doet onderzoek naar het gedrag van water en de wisselwerking met de bodem. Menselijk ingrijpen, bijvoorbeeld voor de winning van zand, heeft hierop grote invloed. De bodem kan dan een heel ander golfpatroon vertonen, waardoor ook het water zich anders gedraagt. Dankzij de kennis uit de groep van Hulscher weten we meer over overstromingsrisico’s, maar ook over de optimale plaats voor bijvoorbeeld windmolens op zee of pijpleidingen.
Hulscher ontving in 2016 het Simon Stevin Meesterschap van de Technologiestichting STW (nu TTW), werd benoemd tot KNAW-lid, is lid van het kernteam ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) en leider van het TTW-perspectief onderzoeksprogramma RiverCare.
In 2017 sprak ze de Diesrede uit tijdens de Dies Natalis van de UT.

Ook prof. dr. mr. Catrien Bijleveld treedt toe tot de WRR. Prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin werd ontheven van zijn functie als raadslid en benoemd tot adviserend lid van de WRR.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)